Průvodcem jim byl pekař Petr Směja, který komentoval celý výrobní proces od vysypání mouky, přípravu kvásku, mísení těsta a tvoření bochníků až po sázení do pece. Největším zážitkem bylo vytahování čerstvě upečeného chleba.

„Děti se učily rozlišovat různé druhy mouky, pozorovaly pekaře při ručním hnětení bochníků nebo při sázení do pece. Kluky zaujala především technika a blikající panely pecí, děvčata si vyzkoušela zaplétání vánočky. Děti měly možnost ochutnat právě dopečené rohlíky a tyčinky. Nestačily se divit, za jakou chvilku je chleba upečený. Než jsme přes všechny zajímavosti a také ochutnávku právě upečených rohlíků došli na konec pekárny, už nás volali zpět k peci, ze které se právě vytahovaly zlatavé bochníky,“ popsaly zážitky Alena Klohnová a Erika Gajdošová z MŠ Hlubčická. Pekařský mistr vysvětlil, že správně upečený chleba“zvoní“, když na něj poklepe.

Členové bruntálské Vodní záchrané služby Českého červeného kříže připravili pro školáky na základní škole Petrin v Bruntále seminář o zásadách poskytování první pomoci.
Vodní záchranáři pomáhají i na suchu, než opět vyrazí na Slezskou Hartu

Po exkurzi program pokračoval v mateřské škole. Děti pod vedením pekařského mistra učily zaplétat pletýnky, rozlišovat druhy mouky i posypu. Děti pro maminky napekly křupavé pletýnky a raženky sypané mákem, solí i sezamovým semínkem. Jak už to u dětí chodí, nejraději sypaly vším dohromady.

Na programu projektového dne bylo také zhlédnutí výukového filmu „Od semínka k chlebu“, aby pochopily provázanost zemědělství s potravinářskou výrobou.

Vzhledem k tomu, že školka disponuje titulem Ekoškola, vede děti k základům ekologického cítění. Proto bylo probíraným tématem i plýtvání potravinami a využití zbytků. Odpoledne se zapojili i rodiče. Zkoušeli si společně s dětmi proces vzniku chleba od časů našich babiček po současnost. Čekalo je mlácení obilí cepem, vážení zrní, přesívání mouky, rozpoznávání mouky hmatem, vození mouky do mlýna, pletení vánočky i housek. Kromě ochutnávky devíti druhů chleba z pekáren Aspec si také mohli zazpívat o pečení vdolků.

LÉKAŘ INTERNISTA Marek Šťastný se věnoval hostům, kteří přišli na jeho narozeninovou oslavu spojenou s výstavou jeho obrazů.
Lékař Šťastný slavil padesátiny s obrazy a poezií