Kvůli úbytku svěřenců zavírá krajský úřad jako zřizovatel dětský domov a Školní jídelnu v Horním Benešově. Domov sloučí v září se stejným zařízením v Lichnově.

Kraj si slibuje od sloučení statisícové úspory, o změně s účinností od 1. září informoval zástupce obou domovů čtyři měsíce předem. Změnu odsouhlasili 13. května krajští radní. V domově Horním Benešově byla kapacita osmnáct lůžek, v Lichnově dvaatřicet lůžek.

„Předpokládá se, že ke dni sloučení již nebudou v budově hornobenešovského dětského domova umístěny děti, a to vzhledem k výraznému poklesu počtu dětí v tomto domově v aktuálním školním roce,“ řekla mluvčí kanceláře hejtmana kraje Šárka Vlčková.

S menším úbytkem dětí v domově se potýkají ale i v Lichnově. „Odpovídající kapacita bude zajištěna provozem čtyř rodinných skupin v organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace,“ doplnila Šárka Vlčková.

Průměrná naplněnost dětských domovů v Moravskoslezském kraji činila k loňskému říjnu osmaosmdesát procent. Kraj chce změnou ročně ušetřit na šest set tisíc korun. Budovu hornobenešovského dětského domova chce kraj využít jiným způsobem, vyloučen není ani ten komerční.