Děti svá dílka vytvářely na téma Padouch nebo hrdina, zaměřovaly se na rozpor mezi dobrem a zlem. Mohly si vybrat buď světlou nebo temnou stránku námětu, případně je i zkombinovat a svou představu prostorově ztvárnit, tedy ve vymezeném časovém limitu vyřezat z bloků pěnového polystyrenu.

O tom, že s touto výtvarnou technikou nemají děti příliš zkušeností, svědčilo, že se jejich práce neobešla bez zhruba dvou desítek drobných říznutí. Pořadatelé ale byli připraveni a všechna poranění na místě ošetřili.

„Na první pohled to vypadá, že jsme se zaměřili na sebepoškozování, u kterého jako vedlejší produkt vzniknou nějaké sochy. Je to pro děti asi opravdu nezvyklý způsob tvorby," zažertoval učitel a organizátor setkání Ladislav Mako.

Připravit happening Art today si vyžádalo spoustu práce. „Ty přípravy trvaly přibližně měsíc, než jsme nachystali bloky, které jsou částečně tvořeny polyuretanovou pěnou a tvrzeným polystyrenem. Muselo to řádně proschnout," vysvětlil učitel a hlavní pořadatel Ladislav Mako.

Na přípravě a především průběhu setkání se podíleli i žáci základní školy. „Tak je to každým rokem a bez pomoci žáků bychom se neobešli. Den před akcí jsme pracovali až do večera a některé děti ve škole i spaly, aby mohly hned brzo ráno pokračovat. Myslím, že to pro ně je velký zážitek," sdělil Ladislav Mako.

Vytvořená dílka pak neskončila někde ve skladu nebo v temných koutech skříní. „Díla si budou moci jednotliví výtvarníci nebo dvojice výtvarníků vzít s sebou do svých škol, kde si z nich mohou udělat výstavu. My si samozřejmě místní výstavu s malou vernisáží uspořádáme také.

Musím poděkovat všem organizátorům a také městu Bruntál, které akci finančně podpořilo. Bez této finanční injekce bychom si to nemohli dovolit," řekl ředitel školy Leoš Sekanina.

Zítra je na Základní škole Okružní v Bruntále připravena další akce pro žáky místních škol. Uskuteční se zde čtvrtý ročník dětské soutěže ve zpěvu lidových písní nazvaná Bruntálský slavík.

Ladislav Olejníček