Ačkoliv je povinnost řidiče před přechodem zastavit a dát chodcům přednost, pro mnohé šoféry jakoby dítě chodcem nebylo. Strážce přechodů nejprve sám vstoupí na přechod, zastaví dopravu a pak dá pokyn dětem, aby přešly.

„V minulých dnech prošlo školením osm lidí, jejichž úkolem bude zjišťovat bezpečný přechod přes komunikaci pro děti a školní mládež na vytipovaných bruntálských přechodech pro chodce,“ uvedl mluvčí Městského úřadu v Bruntále Jiří Ondrášek. Dodal, že tihle lidé mají za úkol zabezpečit bezpečné přejití přes přechod dětem, nikoliv reagovat na výzvy jiných osob k zastavení provozu.

Jde o občany vykonávající veřejnou službu, tedy o příjemce dávek v hmotné nouzi. Od začátku školního roku budou vždy po jednom rozmístěni na přechodech pro chodce v Jesenické ulici (u Selika), v Dukelské ulici (u wellness centra) a Zeyerově ulici (u Technických služeb Bruntál), a to v každý pracovní den, vždy od 7 do 8 hodin a dále od 11 do 13 hodin.

„Opatření se neomezí jen na začátek školního roku. Chceme významnou měrou a dlouhodoběji zvýšit bezpečnost na potenciálně rizikových místech. Služba proto bude v rámci zkušebního režimu fungovat nejméně do konce letošního kalendářního roku a poté bude vyhodnocena,“ řekl starosta města Petr Rys.

Své poznatky k této službě sdělí i Policie České republiky a Městská policie Bruntál, radnice pak rozhodne, v jaké podobě bude tahle služba pokračovat. „Je možné, že počet dohlížejících bude zvýšen, budou vytipovány jiné nebo další přechody, případně upravena doba výkonu služby,“ nastínil možnosti Jiří Ondrášek.