Krnovští školáci znají letiště hlavně prostřednictvím dětských dnů, které zde každoročně pořádá městská policie Krnov. Jak ale vypadá běžný provoz letiště, se rozhodly zjistit děti, které navštěvují kroužek Zvídálek při družině krnovské Základní školy v Žižkově ulici.

„Naše první cesta v tomto školním roce zavedla Zvídálek na krnovské letiště, kde nás přivítal pan učitel Jan Duda. Tento velice příjemný pán nám návštěvu letiště zprostředkoval a byl nám také zasvěceným průvodcem," uvedla Helena Koláčková z klubu Zvídálek.

Klub Zvídálek se vydal na exkurzi na krnovské letiště. Děti poznaly jaké zázemí v Krnově mají letci i letečtí modeláři.

Děti si prohlédly oba letištní hangáry. Ve větším obdivovaly velká letadla a v tom menším rádiem řízené modely letadel. „Pan Duda se zmínil o historii letectví v Krnově a představil dětem jednotlivá velká letadla. Zvláštní pozornost věnoval stavbě modelů, neboť on sám je vášnivým leteckým modelářem. Zpestřením naší návštěvy letiště byla také prohlídka historického letadla nebo možnost vidět jeho odlet. Samozřejmě jsme pilotovi zamávali. Děti byly prohlídkou i zajímavým výkladem pana učitele Dudy nadšené a obdarovaly jej čokoládou," doplnila vychovatelka Helena Koláčková s tím, že také na školáky čekala odměna v podobě sladkostí a píšťalky.

Cestou domů si nepovídaly o ničem jiném, než o letectví a modelářství. Je možné, že právě některé z těchto dětí bude stejně nadšeným modelářem jako pan učitel Duda.