Na Cestu do středověku Krnova se mohou v průběhu září vydat žáci základních škol, kteří využijí možnosti zúčastnit se animačního programu. Vzdělávací akci s názvem Cesta do středověku pro ně připravil Národní památkový ústav při příležitosti výstavy Krnov - historie, archeologie. Ta je až do konce září k vidění v krnovské synagoze.

„Ukážeme žákům, jak mohou archeologické nálezy vyprávět o nejstarších dějinách města. Děti získají informace o tom, jak vypadal Krnov ve středověku, jaký byl každodenní život obyvatel, jak se žilo v měšťanských a kupeckých domácnostech, a také se dozví, jak se město v minulosti bránilo proti nepřátelům," nastínila obsah vzdělávací akce kurátorka výstavy Markéta Kouřilová z Národního památkového ústavu v Ostravě.

„Programy budou probíhat v budově krnovské synagogy, kde je výstava instalována, a za příznivého počasí také přímo v „terénu" na místech archeologických nálezů," dodala.

Program trvá 45 - 60 minut a je připraven pro dvě věkové kategorie žáků první pro žáky třetí až šesté třídy a druhá kategorie pro žáky sedmých až devátých tříd. Vstupné pro skupinu třídu s maximálně 25 žáky je 300 korun.

„Program je vhodný k tématu regionálních dějin, pro vytváření lokální identity, přístupnou formou seznamuje žáky s prací archeologů a historiků," uzavřela Markéta Kouřilová. Výstava Krnov historie, archeologie je v krnovské synagoze otevřena od konce června.

Cesta do středověku Krnova

Animační program k tématu regionálních dějin
Termíny: 14. 9., 21. 9., 27. 9.
Čas: 8.45, 10.45 a 12.45
Rezervace termínů nejlépe s třídenním předstihem.
Kontakt: Mgr. Hana Pavelková, 724 528 025, pavelkova.hana@npu.cz

Gabriela Mathiasová