Cena autonomního hlásiče požáru se pohybuje v řádu stokorun. Uvážíme-li, jaké materiální hodnoty lze ochránit včasným zjištěním požáru, jedná se určitě o výhodnou investici.

Zcela zásadní je čas prvního zaznamenání požáru. Díky varování účinnou akustickou signalizaci mohou lidé ohrožený prostor včas opustit. A právě dobu od vypuknutí do zpozorování požáru lze významně zkrátit instalací autonomních hlásičů požáru.

Autonomní hlásiče

„Ačkoli se jedná o zařízení poměrně jednoduchá a finančně dostupná široké veřejnosti, nejsou u nás dosud v praxi příliš užívána. Tyto systémy jsou vhodné zejména do prostory pro bydlení i ubytování," řekl vyšetřovatel a také preventista bruntálského profesionálního hasičského sboru Antonín Ušela.

Jak dodal, riziko spojené s požárem se značně zvýší, když lidé nejsou v bdělém stavu. A je lhostejné, zda tvrdě nespí nebo jsou třeba zmoženi alkoholem.

Autonomní hlásič je požární detekční zařízení se všemi komponenty potřebnými pro spuštění zvukového poplašného signálu v jediné skříni. Bezdrátový hlásič reaguje na nejvýraznější projev požáru, na kouř.

„Zařízení je napájeno baterií, takže je vhodné i pro prostory bez napojení do elektrické sítě. Baterie v hlásiči vykazují průměrnou dobu životnosti rok," uvedl Antonín Ušela.

Včasné odhalení unikajícího plynu

Únik nebezpečného plynu hrozí při provozu plynových spotřebičů. V domácnosti to mohou být karmy či kotle na plyn. Stále častěji hasiči zasahují v domácnostech také při úniků zemního plynu, oxidu uhelnatého nebo propan-butanu.

U oxidu uhelnatého, který čichem necítíme, může dojít ke ztrátě vědomí a některé případy končí i smrtí. Je možné se chránit při nežádoucím úniku těchto plynů? Odpověď zní ano.

„V současné době jsou na trhu dostupné detektory plynu. Tyto reagují na vznik nebezpečné koncentrace plynů, které se mohou v domácnostech vyskytovat," sdělil Antonín Ušela. Pro správnou funkci je nutné nejen vybrat vhodný typ detektoru tak, aby reagoval na požadovaný plyn, ale rovněž dbát na jeho správnou instalaci a umístění.

Detektory plynu vždy instalujeme na stěnu místnosti. Pokud chceme detekovat lehký plyn, který stoupá ke stropu, umístíme detektor ke stropu, pokud těžký plyn, jenž klesá k podlaze, umístíme detektor blíže k podlaze.

Vzhledem ke zrádnosti oxidu uhelnatého hasiči doporučují umístění detektoru k domácím kotlům a karmám. Zařízení není vhodné do vlhkého prostředí. Cenově se detektory pohybují v řádech stokorun a musí být certifikovány.

Umístění autonomních hlásičů požáru Hlásiče lze instalovat například ke stropní konstrukci pomocí jednoho, maximálně dvou vrutů.

Detektor není vhodné umisťovat ve vrcholech půdních prostorů střech tvaru A všude tam, kde nedochází k přirozené termické cirkulaci vzduchu, v prostorách prašných, velmi vlhkých, jako jsou koupelny, v blízkosti ventilátorů, tepelných zdrojů, zářivkových a výbojkových svítidel a ionizátorů vzduchu, do prostorů s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů.

Pozor, detektor též reaguje na zplodiny připálených jídel při vaření!