Obchodní zástupce Marek Žlebek každému podnikateli a živnostníkovi navrhne reklamní inzerát na míru a je jejich neocenitelnou pomocí v propagaci nabízených služeb a zboží. Se sekretářkou Jitkou Akritidisovou se setká každý, kdo si jde podat do redakce osobní inzerát třeba na seznámení, prodej a koupi či vzpomínku nebo blahopřání do společenské kroniky.

Sport je doménou redaktora Jiřího Vlčka, rád přivítá informace o jakémkoliv sportovním dění v našem regionu. Veškeré příspěvky a fotografi e, které zasíláte na stranu čtenář-reportér, projdou rukama redaktora Tomáše Gaudka. Vaše příběhy, zajímavé příspěvky a recepty pak díky němu najdou místo na straně 7 našich novin.

Redaktor a zástupce šéfredaktora Fidel Kuba mapuje kulturní dění v našem regionu, rád píše o příbězích a zkušenostech lidí a jejich životní osudy pak předává čtenářům. Kriminalita, činnost hasičů a záchranářů je oblastí práce redaktora Jiřího Krušiny, který se v této problematice pohybuje jako ryba ve vodě. A nad tím vším bdí šéfredaktor Dalibor Otáhal, aby nic z dění v našem regionu nezůstalo opomenuto a lidé měli důvod si říct: toto jsou naše noviny, o nás a pro nás.