"Zrovna když jsem nastoupila na obecní úřad, zajímala se o možnost výstavby větrné elektrárny forma Ventureal. Zorganizovali jsme s Venturealem exkurzi do Rakouska, aby občané Zátoru viděli větrníky zblízka a věděli, o čem se u nás bude rozhodovat. Když jsme pak udělali anketu, téměř 70 procent se jich vyjádřilo, že jim větrná energetika nevadí. Odbor životního prostředí ale tehdy nebyl podobným projektům nakloněný. Teď se situace začíná měnit, a myslím, že v dohledné době bychom tu mohli mít klidně i dva nebo tři větrníky. Ať už ta energetika stojí za to, pokud se vydáme touto cestou," popsala situaci starostka Zátoru Salome Sýkorová s tím, že samozřejmě kromě větru fandí také fotovoltaice na střechách.

"V tuto chvíli nic není rozhodnuto. Zatím projevily zájem o větráky Reno Energy a ČEZ, ale v tuto chvíli nemůžeme vědět, jak to dopadne. Jedná se o lokalitu nad Zátorem směrem na Lichnov. Je to za kopečkem, daleko od zástavby. Tam to nikomu nevadí," uzavřela starostka Zátoru Salome Sýkorová.

Obec plná aktivních občanů

Fotbalisti, hasiči, Červený kříž, Bumblebees Čmeláci, senioři, farníci, maminky s dětmi, zemědělci, veslaři nebo parta otužilců? Koho uvést na prvním místě? Na koho nezapomenout? Starostka Zátoru Salome Sýkorová mluvila velmi dlouho, když se Deník na návštěvě zeptal na spolkovou činnost a aktivní občany.

„Odjakživa k Zátoru patří velmi aktivní Červený kříž, který dělá třeba různé přednášky, plesy, vinobraní, výlety nebo pochovávání basy. Také Sbor dobrovolných hasičů Zátor pořádá spoustu zábav a pracuje s mládeží. Zapojili se do hasičského sportu, dělají ligu Praděd a podobné soutěže. Fotbalisti v rámci svého SK Zátor provozují posilovnu, kam chodí místní chlapi. Ti taky dělají své zábavy a akce pro dorost a děcka. Vraťa Hruzík se úžasně věnuje fotbalové mládeži. Pořádá dvoudenní UNECO cup a různá fotbalová soustředění. Pak tu samozřejmě máme Čmeláky Bumblebees Kamila Krmáška, což je hotová studnice nápadů. A spoustu dalších aktivních občanů, kteří razítko ani registraci spolku ke své činnosti nepotřebují,“ rekapituluje starostka Zátoru Salome Sýkorová.

Dobré nápady Bumblebees - Čmeláků

Sdružení Bumblebees pro děti a mládež přišlo například s originálním nápadem jak přestavět vodojem nad nádražím na astronomickojejí terénní stanice Čmelín. Projekt „Blíž ke hvězdám“ má plnou podporu obce, stejně jako terénní stanice Čmelín.

„Mají nahoře nad nádražím dřevěnou chatičku, na kterou sehnali od sponzora 200 tisíc. My jsme dali betonové patky a pozemek. Můžete přespat na kopci a ráno koukat na Praděd. Je tam onhiště, a všechno vybavení pro táborníky. Kamínky tak jsou. Dole u cesty v bývalé školní jídelně mají klubovnu a spoustu rekvizit pro hraní a poučení,“ uvedla starostka Sýkorová s tím, že nesmí zapomenout ani na klub seniorů, který pomáhá s přípravou řady akcí jako když je třeba napéct buchty na Zátorské léto.

Obec spolupracuje s farností

„Myslivci tady jsou také, ale ti jsou napojení na firmu Agrozat. Jsou aktivní, ale dělají tu činnost spíš sami pro sebe, a na veřejných akcích se moc nepodílí. Mladé maminky se schází v klubu Batoláček. Je to klubovna s hračkama, kde si maminky společně dají kafčo. Máme tu aktivní občany, kteří nepotřebují nějaký tvořit nějaký oficiální spolek. Jsou ti třeba mladí lidé, co se baví na dračích lodích nebo dělají akce pro děti,“ doplnila Salome Sýkorová s tím, že vlastní kapitolou je místní farnost.

„Fara v Zátoru má více funkcí. Kromě toho, že tam bydlí pan farář, je tam také možnost ubytování s kapacitou asi dvacet míst. Pan farář tady dělá letní tábory pro děti. Jsou pro ně určitě obohacením prozdnin, protože děti z fary tady vždycky mají zajímavý program po celém Zátoru. Mají tam dokonce malé fotbalové hřiště. Obec farnost samozřejmě podporuje, například jim pomáháme s rekonstrukcí kostela. Třeba jim přispějeme na vymalování nebo na zlacenou báň. Byli jsme partneři také v projektu osvětlení hřbitova,“ uzavřela starostka Zátoru Salome Sýkorová.

Kardinál, slavný rodák z Louček

Nejen biskup nebo arcibiskup, ale rovnou kardinál s právem volit papeže. Takovou kariéru udělal v nejvyšších patrech katolické církve rodák ze Zátoru Louček Jan Křtitel Rudolf Kutschker. Narodil se zde před dvěma stoletími, takže v rodném listě neměl zapsáno Jan Křtitel, ale německý ekvivalent Johann Baptist.

close Kostel Nejsvětější trojice je místem, kam se chodil modlit zátorský rodák a budoucí kardinál Jan Křtitel Rudolf Kutschker. info Zdroj: Deník/František Kuba zoom_in Kostel Nejsvětější trojice je místem, kam se chodil modlit zátorský rodák a budoucí kardinál Jan Křtitel Rudolf Kutschker.

Na teologické fakultě v Olomouci působil v letech 1835-1852 jako profesor morálky. Pozdějií byl rektor olomoucké Františkovy univerzity.

Od roku 1862 působil jako generální vikář vídeňské arcidiecéze a světící biskup. Po smrti kardinála Rauschera se stal nejdřív vídeňským arcibiskupem a pak byl 22. června 1877 byl jmenován kardinálem.

Zesnul v roce 1881 ve Vídni. Vzpomenete si na jména některých dalších kardinálů kromě Dominiky Duky, Miloslava Vlka nebo Františka Tomáška?