Významné množství občanů obce Býkov-Láryšov podniká v různých oborech. Díky tomu má obec stále po ruce živnostníky z oblasti autodopravy, autoservisu, zednických a stavebních prací, stolařství a truhlářství, klempířství, pokrývačství atd.

Působí zde menší firmy jako: SERVIS WOLF s.r.o. - servis a pronájem vozidel, TEXFOR CZ, s.r.o. tradiční výroba vlnařských tkanin, Alena a Aleš Sýkorovi – VIDEO-FOTO Studio Láryšov (filmování a fotografování svateb a různých akc, měst, obcí a firem, videoprezentace, archivace a digitalizace) Marek Relich – ubytovací služby, pronájem strojů a zařízení, Robert Štelmak – montáž a servis zařízení pro příjem TV signálu, Michal Ftáčnik – zámečnictví, nástrojařství, Milan Kocuba – pozemní a dopravní stavby, Václav Prusek ml. – dřevostavby včetně střech a oprav střech.

Jak se z Býkova a Láryšova stal Býkov-Láryšov

Mezi Býkovem a Láryšovem nejí jen pomlčka, ale také dvoukilometrová silnice. Zatímco "Býkov" byl až do roku 1991 místní částí Krnova, název Láryšov se za socialismu vůbec nepoužíval. Nad Býkovem je vrch Ovčák, nad Láryšovem Rybniční vrch. Připomíná, že zde před založením Láryšova tady býval velký rybník.

Starostka Býkova - Láryšova Marcela Nytrová.
Býky tady chovali při založení Býkova, a pasou se tu dodnes, říká starostka

První písemná zmínka o Býkovu pochází ze 13. století, ale Láryšov je o několik století mladší. Podstatně menší Láryšov byl založen v roce v roce 1793 na místě bývalého rybníku. „Podle zakládací listiny Býkova v roce 1238 Jindřich z Meranu, pán na Cvilíně, dal svému věrnému služebníkovi Čížečkovi les k založení vsi, ve které se stal fojtem," uvádí obec Býkov Láryšov o svém vzniku.

Jak se býk dostal do obecního znaku Býkova?

Obec Býkov-Láryšov se skládá ze dvou místních částí: z Býkova a Láryšova. Zatímco Býkov v minulosti měl vlastní pečeť s obrazovou symbolikou, o pečeti Láryšova není nic známo.

Obecní znak Býkova - Láryšova nám připomíná, že se leží v zemědělské a lesnické krajině.Obecní znak Býkova - Láryšova připomíná, že se obec nachází v zemědělské a lesnické krajině.Zdroj: Deník/František Kuba

Nejstarší známé otisky pečetí Býkova se v materiálech Karolinského katastru objevují počátkem 18. století. Nejstarší pečetní symbolikou jsou radlice a krojidlo přeložené přes sebe. Pozdější symbolika obsahuje sekery podložené dvěma zkříženými cepy nad radlicí.

Býkov - Láryšov leží v zemědělské a lesnické krajině jen pár kilometrů od Krnova.
V Býkově - Láryšově plánují elektrárnu i nádrž. Úřad potřebuje novou střechu

Obě doložené varianty pečeti zdůrazňují zemědělský charakter obce (radlice, krojidlo a cepy)- Sekera zase polohu v lesnaté krajině. Současný znak Býkov-Láryšov vznikl z historických pečetních znamení doplněný o takzvané mluvící znamení – býčí hlavu vyjadřující zřetelně název obce.

Občané vlastnoručně vysadili větrolam

Starostka Býkova – Láryšova se může spolehnout nejen na dobrovolné hasiče, ale také na aktivní občany a chataře i chalupáře všech věkových kategorií. Rádi se zapojí do brigád při úklidu obce i do příprav kulturních a sportovních akcí. Jako trvalá připomínka jejich pracovitosti zde vzniklo stromořadí, které jednou bude fungovat jako větrolam.

Při sázení stromů přiložila ruku k díku také Nikol Englišová, která zaznamenala tuto událost:

„Už od vystoupení z auta nám větrné počasí jasně připomnělo, že dnes se bude v Býkově sázet větrolam. Chladný vítr na návrší u hřiště nás ihned nutil k čilému pohybu. K jámám, které místní pečlivě vyměřili a nechali do kamenité země vykopat bagrem, jsme chystali celkem deset javorů mleč, devět jeřábů břek a sto dřišťálů. To vše se mohlo vysázet jen díky štědré podpoře e-shopu JáTyMy, společností Surikati z.s., Onest Care s.r.o, a ČSOB. Ani obec nezahálela a pro své nové stromy a keře nachystala novou zeminu a kompost. I přes vlezlou zimu se na hřišti přesně v devět sešli snad všichni obyvatelé malé vesničky u Krnova a nešetřili ani své nejmenší ratolesti! Zahradnická zkušenost se v nich nezapře, takže nejen, že všichni byli vybaveni potřebným nářadím z vlastních kůlen, ale s jejich tempem a zručností během 2,5 h nebylo co sázet! Možná za to částečně mohla také motivace paní starostkou, která svým pracantům připravila čaj a napekla výborné buchty. Na závěr nechybělo ani opékání buřtů. Býkovští si to prostě umí udělat pěkné!

Zúčastněným dárcům a dobrovolníkům ještě jednou děkujeme!“

Býkovský kostel od války až do roku 2004 pořád jen chátral. Dnes má díky rekonstrukci novou fasádu, novou krytinu, nové jsou věž s bání, okna i dveře.
Býkovský kostel Panny Marie Karmelské právě slaví 250 let

Dění v obci zaznamenal býkovsko-laryšovský kalendář

Aby občané nezapomněli na žádnou důležitou akci, mají po ruce býkovsko-laryšovský kalendář plný fotek z loňské sezóny. Zdejší hasiči si zakládají na tom, že vánoční strom i májku staví ručně. Také kácení májky je stará dobrá ruční práce. Pořád se tu něco děje. Rozloučení s létem, pálení čarodějnic, brigády. Nebo setkání občanů u čerstvě opraveného pomníku dosídlení obce v zahradě za obecním úřadem a na hřišti. V tombole čeká na výherce vyhlídkový let.

„Den obce na počest dosídlení Býkova a Láryšova bývá největší akcí roku. Máme tam vždycky velkou tombolu, kde jsou hlavní cenou vyhlídkové lety pro tři výherce. Děláme také posezení se seniory, různé přednášky nebo mikulášskou nadílku. Hasiči připraví valník, na kterém vezou peklo s čerty i Luciferem. Když k nám přijede Mikuláš s Andělem, vyhlíží ho nejen celá obec, ale jezdí na tu podívanou i návštěvníci z okolí,“ připomněla starostka Marcela Nytrová. atraktivní akce v Býkově – Láryšově.

Soukromý vodojem mezi Býkovem a Láryšovem je napájený z vrtu v Branticích. Voda je tažena na velkou vzdálenost, přečerpávání je energeticky náročné a technologie už pomalu dosluhuje.
Rozvoj Býkova-Láryšova brzdí problémy s pitnou vodou

Někdy si zdejší aktivní občané pronajmou ledovou plochu v Krnově a společně vyrazí bruslit s dětmi bruslit. Jindy se vydají autobusem do Jeseníků do Karlova lyžovat a bobovat. „Celoročně se tu něco děje. Když tady v sezóně máme rekreanty, samozřejmě je také zveme, protože prostě k naší obci patří a rádi se s nimi setkáváme. Skutečný fotbal tady nemáme, ale hasiči pořádají oblíbený turnaj v malé kopané. Získal takový věhlas, že sem jezdí týmy z celého Moravskoslezského kraje. Bývá tu třeba 17 týmů. Díky sponzorům se hraje o zajímavé ceny a oblíbená sportovní zábava na celá den. Nevím, jestli se to podaří obnovit v takovém rozsahu po té dlouhé koronavirové pauze. Vyrobili si čtyři branky a hrají na dvě hřiště. V 17 týmech by se to na jednom hřišti nedalo uhrát. Od starosty hasičů vím, že i v době koronavirové krize se jim ozývali týmy, kdy se už malá kopaná obnoví, protože se jim v Býkově líbilo a chtějí zase přijet,“ uzavřela přehled každoročních akcí starostka Marcela Nytrová.

Fotografie také dokumentují pomoc hasičů, když se lípa na hřišti začala nebezpečně naklánět.

Co je zaznamenáno v kronice Krnova

KRONIKA 1979: Vznikl Krnov – Býkov, název Láryšov zmizel

Od roku 1976 je ke Krnovu přičleněno rovněž katastrální území Býkov. Místní část Krásné Loučky zahrnuje území dřívější místní části Chomýž a místní část Býkov je sloučena s místní částí Láryšov. S ohledem na blížící se sčítání lidu, domů a bytů v roce 1980, navrhl odbor organizační a vnitřních věcí pro zjednodušení orientace jednotlivých místních částí, aby byly zrušeny stávající platné názvy místních částí a to Guntramovice, Chomýž, Ježník, Mariánské pole a byly schváleny nové názvy, které by charakterizovaly dané územní celky města Krnova, jež byly doporučeny nadřízenými orgány, jak Severomoravského KNV, tak i ONV v Bruntále. Odbor organizační a vnitřních věcí spolu s odborem výstavby a VLHZ navrhl plenárnímu zasedání dne 22. března 1979, aby město Krnov bylo rozděleno do těchto místních částí: místní část Krnov – pod Cvilínem, místní část Krnov – pod Bezručovým vrchem, místní část Krnov – Krásné Loučky, místní část Krnov – Býkov.

KRONIKA 1990: Oživení kapličky Láryšov

V osadě Láryšov je malá zchátralá kaplička u cesty. Zdálo se, že se rozpadne a zmizí. Ale v roce 1990 se stalo něco jiného. Místní občané a také chalupáři z Ostravy se, za porozumění krnovského děkana, přičinili o její záchranu. Opravili ji tak, že není její stav zahanbující, ale přispívá k lepšímu vzhledu osady.

KRONIKA 1992: Osamostatnění Býkova

Již v minulém roce 1991 se jednalo o osamostatnění Býkova s osadou Láryšov a jeho odtržení od Krnova. Vyvrcholením tohoto procesu byly volby členů obecního zastupitelstva. Organizoval je ještě městský úřad v Krnově a to dne 29. února 1992. 121 voličů vybíralo ze 13 kandidátů do devítičlenného sboru. Při 77% účasti byli zvoleni: Stanislav Grepl, Alois Ozselda, Svatava Brhelová, Ladislav Hanák, Karel Gřuňděl, Anděla Martínková, Radoslav Baďura, Zdeňka Matyaštíková a Jarmila Petříková. Sedm členů obecního zastupitelstva je nezávislých, členy KSČM jsou ženy, uvedené jako třetí a poslední. Klidný průběh voleb přispěl k tomu, že se uzavírá kapitola opětného zřízení samostatné obce Býkov-Láryšov a její odpojení od města Krnova.