Oslavám Dne Země v Krnově předchází tradiční Dětské slyšení, které proběhlo včera v Koncertní síni sv. Ducha. Letos poprvé dostali možnost účastnit se slyšení také středoškoláci. Dětské slyšení představí mládeži úředníky a politiky, kteří rozhodují o věcech veřejných. Úředníci i politici z čela radnice se zase na této akci dozvěděli, co zajímá mládež, jaké má priority, jak hodnotí jejich rozhodnutí a vyslechli si také různé nápady, jak zlepšit prostředí města. Touto formou mládež dostává ukázku, jak funguje demokratická diskuse v dětské obdobě parlamentu a mladá generace se rovněž učí aktivně se zapojovat do rozhodování o místě, kde žije.

Hlavní oslavy Dne Země se budou odehrávat v sobotu 21. dubna na krnovském Hlavním náměstí. Městské informační a kulturní středisko (MIKS), Středisko ekologické výchovy (SEV), Město Krnov, Místní agenda (MA) 21 a řada dalších spolupracovníků zde připravili tradiční jarmark. Jsou připraveny ukázky lidových řemesel, prodej rukodělných výrobků, prezentace nevládních organizací, ukázka práce chráněných dílen, soutěže i informace o životním prostředí.

V 10 hodin zde vystoupí Dechový orchestr mladých, v 11.15 hudební uskupení pedagogické školy Takdaw M.B., ve 12 folková kapela Hrnek, ve 13 hodin Kelt Grass band, ve 14 hodin žákovský dixieland místní ZUŠ a v 15 hodin se na náměstí chystá country z Bruntálu Můj čas. Iniciační skupina MA 21 Krnov vyhlásila u příležitosti Dne Země výtvarnou soutěž pro děti Kreslíme názvy ulic. Úkolem dětí bylo popřemýšlet, proč krnovské ulice Vodní, U Fortny, Papírový mlýn, Růžová, Slunečná, K Lesu nebo Luční dostaly svůj název, a pak svou myšlenku ztvárnit výtvarně. Nejlepší výtvarné práce budou vystaveny ve stánkuMA21 na oslavách Dne Země. V tomto stanu budou k dispozici také informace o odpočinkových areálech, které byly plánovány společně s veřejností, o přednáškách Zelené město v městské knihovně a jedna z nástěnek bude věnována také opuštěným psům z krnovského útulku.

„Budeme rádi, když k nám přijdou i pejskaři. Ve stanu bude mapa Krnova s vyznačením rozmístění košů na psí výkaly a uvítali bychom jejich názory a doporučení, kde tyto koše postrádají,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Rostislava Rollerová. Na odpadové hospodářství zase upozorní akce, při které na náměstí vznikne maxihrad z tetrapackových krabic od mléka, džusu a dalších nápojů. Hrad bude po celý den vznikat u stánku MA 21.

Na závěr se mohou těšit ti, kteří rádi boří, co postavili. Zábavnou formou bude městečko z tetrapacku zlikvidováno a sešlapané kartony předpisově naplní připravenou sběrnou nádobu na plasty. Pestrý program je připraven již na dnešek v Bruntále v kulturním středisku od 9 do 17 hodin. Na příchozí čeká spousta zajímavostí, her, soutěží a informací. Besedovat se bude třeba o úsporách energie v domácnosti a zdrojích obnovitelné energie.