Nyní již jedenáctým rokem poskytuje rýmařovské Romské komunitní centrum volnočasové aktivity a různé programy pro zdejší romské obyvatelstvo. Za hlavní cíl si centrum, které je pod záštitou neziskové organizace Společenství Romů na Moravě, klade zlepšení celkové situace této etnické menšiny a také změnu pohledu majoritní společnosti na jejich klienty, kteří mají zájem a snahu se zařadit, a mít lepší život.

Ve čtvrtek 7. dubna uspořádalo centrum akci, která se vztahovala k mezinárodnímu svátku Den Romů.

Vznik svátku

Na akci vystoupil známý romský aktivista Karel Holomek, který všem přítomným připomněl události vzniku tohoto svátku a také povykládal o současnosti mezinárodních romských tradic. „Mezinárodní den Romů vznikl na počest toho, že se roku 1971 poblíž Londýna uskutečnilo první mezinárodní setkání Romů.

V Londýně tehdy delegáti sjezdu oficiálně ustanovili mezinárodní organizaci IRU (International Romani Union), dále schválili oficiální označení Rom místo Cikán a pracovní atmosféru dokreslovalo přijetí dvou atributů, jimiž se vyznačuje každý národ, tedy vlajka a hymna," vysvětloval Karel Holomek.

Mezinárodní svátek byl oficiálně uznán ve Varšavě až v roce 1990 a připadá na 8. dubna, což je den, kdy vznikla Romská Unie (IRU).

Romské symboly

Mezinárodní romskou hymnou je Opre Roma (Gelem, gelem česky Jdem, jdem), která vznikla z písně jugoslávských Romů, v roce 1971 ji upravil hudebník Jarko Jovanovič. Dalším symbolem je vlajka složená ze dvou podélných pruhů.

„Spodní zelený pruh symbolizuje sepětí Romů s přírodou, vrchní modrý naopak vypovídá o spjatosti s nebem a duchovnem. Dominantní roli sehrává červené kolo umístěné uprostřed vlajky. Původně má 16 loukotí, ale právě jejich počet se dnes nejvíce liší. Jasně červená barva odpovídá elementu země," popisuje vlajku Martin Daňhel, vedoucí Romského komunitního centra v Rýmařově.

Připomenutí tradic

„V tento den by si měli účastníci oslav každoročně připomenout společný původ, jazyk, kulturu, společné sjednocení a spolupráci, a především romipen (překládáno jako romství tedy uchování identity, pozn.red.)," dodává Karel Holomek.

I přes snahy různých organizací není tento svátek zatím příliš znám majoritní společnosti, ale ani samotným Romům. Znají je především romští aktivisté. Po proslovu Karla Holomka čekalo návštěvníky několik tanečních vystoupení olomouckých romských souborů, které předvedly tradiční tance doprovázené romskou hudbou z produkce olomoucké kapely MIX.

Lidé se zajímají

Akci navštívilo více než sto padesát lidí, mezi nimi celá Základní škola Rýmařov, představitelé města a také představitelé organizace Společenství Romů na Moravě. „Potěšilo mě, že se akce zúčastnila i místní základní škola. Romské děti se totiž většinou za svou identitu stydí. Od prosince loňského roku se toho však dost změnilo," sdělil Martin Daňhel.

„Před Vánocemi jsme měli s dětmi taneční vystoupení na náměstí. Jejich rodiče se báli je tam pustit, že je místní majoritní obyvatelstvo nepřijme, že se jim budou smát a podobně. Nakonec jsme rodiče ukecali. Diváci děti s potěšením a bez jakéhokoli problému přijali a vystoupení se jim moc líbilo," dodal spokojeně Martin Daňhel.

Chystají další akce

Dne Romů se zúčastnili také romští obyvatelé Rýmařova, se kterými prozatím organizace nikdy v kontaktu nebyla, a kteří se na přijetí Romů dívali skepticky. I jim se akce velmi líbila a hned hlásili, že by takovýchto akcí mělo centrum pořádat více.

„Říkali nám, že přesně tohle tady chybělo. Proto chystáme na letní prázdniny Romský festival, na který pozveme různé kapely nebo taneční skupiny," prozradil Martin Daňhel.

Jsme také součástí města

Hlavním cílem centra je zařadit romské obyvatele rýmařovska do normálního společenského života, důležitou prioritou jsou také děti, kterým se sociální pracovníci snaží pomáhat ve škole, aby dosahovaly vyššího vzdělání, to jim napomůže k sehnání lepší práce a dobrému uplatnění v dalším životě.

„Našim cílem je ukázat městu a jeho obyvatelům, že jsme také jeho součástí, a že jsme rovnocenní občané," uzavřel s úsměvem Martin Daňhel.

Miriam Opletalová