Této příležitosti se chopili především rodiče dětí, které zde navštěvují nejrůznější zájmové kroužky.

„Využily jsme nabídky pracovníků střediska a přišly jsme se podívat, kam chodí naše dcery do kroužků,“ prozradily Zuzana Paseková a Kateřina Lišková svůj důvod k návštěvě SVČ Méďa.

Mezi hosty však bylo také mnoho těch, kteří si přišli zavzpomínat na své vlastní působení v této budově, ať již organizace v ní působící nesla jakýkoli název.

Při prohlídce budovy často vzpomínali, který sál byl vyhrazen pro který kroužek, jaké ukázky dětské tvorby zdobily zdi budovy či jak se od jejich dětství budova změnila.

Zajímavostí pak také byla možnost prohlédnout si kroniky zachycující důležité události v životě střediska. Fotografie, obrázky, diplomy, řády a zápisy vedené dětskou rukou i rukou pedagogických pracovníků vyvolávaly vzpomínky na dobrodružství a zábavu uplynulých let.

Květa Gebauerová