Jako anesteziolog pracoval v Jemenu, čtyři volební období byl zastupitelem města Krnova. Stál u zrodu Rychlé zdravotní pomoci Krnov.

Na konferenci, která je spojena s jeho jménem a odkazem, přijelo přes dvě stě posluchačů: lékařů, zdravotních sester a fyzioterapeutů z celého regionu.

Ve Středisku volného času byla připravena série přednášek o novinkách v oblasti medicíny a o diagnosticky složitých případech.
Například krnovští ortopedi prezentovali výhody při implantaci UNI náhrady kolene, kdy jde jen o částečnou náhradu kloubu.
„Tato metoda je velice šetrná k pacientovi, absolutně přesná díky počítačové technice a zaměření náhrady, ale nelze ji používat pokaždé. Kritéria jsou přísná a my je striktně dodržujeme,“ zdůraznil primář Mojmír Svoboda.

Aktuálně zajímavé téma si zvolil lékař Dávid Paukov z krnovského ARO. Hovořil o příběhu pacienta, kterého loni postihla těžká chřipka. Přes intenzivní léčbu se jeho zdravotní stav natolik zkomplikoval, že musí být dodnes v péči lékařů.

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ŽALUDKU

Chirurgové z krnovské nemocnice se pochlubili novými bariatrickými operacemi.

„Bariatrická chirurgie se zabývá operativním odstraněním větší části žaludku u obézních pacientů, kteří i velmi často trpí cukrovkou a vysokým tlakem. U nás tyto operace provádíme nejmodernější staplerovou technikou. Jde o velmi náročný operační zákrok. To z důvodu vysoké hmotnosti pacientů, která se pohybuje většinou nad 150 kilogramy. Přesto jsme pomohli již 18 pacientům k výraznému snížení hmotnosti a zkvalitnění života,“ upozornil chirurg Miloš Procházka.

SYNDROM, KTERÝ POTKÁ JEDNOHO PACIENTA Z MILIONU

Netypické případy mimoděložního těhotenství popsala kolegům lékařka Karolína Kocourková. Doktor Bronislav Čapek seznámil kolegy s naprosto ojedinělým onemocněním Steven-Johnsonovým syndromem, který postihl jednu pacientku z regionu.

„Tento syndrom postihuje ročně přibližně jednoho člověka z milionu. Jde o poruchu imunitního systému, kdy po užití běžné medikace nastává u pacienta imunitní reakce, při které dochází k napadení vlastní tkáně. Syndrom se projevuje zejména plošnou tvorbou vředů na sliznicích a puchýřů na kůži. Pacientku se nám podařilo uzdravit,“ zdůraznil Čapek.

ÚRAZY, REHABILITACE PO MOZKOVÉ PŘÍHODĚ, KARCINOM…

Další přednáškou zaujala přítomné lékařka Táňa Černohorská, která popsala léčbu mladé dívky po těžkém úrazu, která je ve vigilním komatu.

Druhou polovinu konference zahájila lékařka rehabilitačního oddělení krnovské nemocnice Barbora Václavcová, která představila způsoby rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě. S trendy v léčbě bronchogenního karcinomu seznámil přítomné lékař Čestmír Holub.

Na atypické průběhy cévního onemocnění mozku upozornil kolegy vedoucí lékař neurologické JIP krnovské nemocnice Andrej Billý.

PŘÍPAD AKUTNÍ BOLESTI BEDERNÍ PÁTEŘE

V rámci Dne akutní medicíny vystoupil také primář neurologického oddělení krnovské nemocnice Vladimír Šigut ml., aby popsal případ léčby pacienta pro akutní vznik bolesti v oblasti bederní páteře během dovolené na Slovensku.

„Pacient trpěl atypickými bolestmi v oblasti bederní páteře. Kvalitní diagnostikou se podařilo po návratu zjistit, že jeho bolesti nejsou neurologického původu, ale za bolestmi páteře je rozsáhlý zánět v dutině břišní po nepoznaném zánětu slepého střeva. Na případu jsem chtěl připomenout důležitost správného vyšetřování, a jak atypický může být průběh různých onemocnění,“ uvedl primář Šigut.

Závěr dne patřil klinické logopedce Pavlíně Prejdové, která na příkladech z praxe popisovala logopedickou péči o pacienty s poruchami řeči a polykání po cévních mozkových příhodách, kteří jsou v péči iktového centra SZZ Krnov.