Pamětní deska byla slavnostně odhalena ve čtvrtek 2. února v krnovském středisku volného času, kde se konala lékařská konference, která také nese jeho jméno – Den akutní medicíny MUDr. Vladimíra Šiguta st.

Jeho syn – Vladimír Šigut mladší – pronesl na konferenci úvodní slovo, v němž připomněl práci svého otce. Vladimír Šigut starší zakládal v 80. letech anesteziologicko-resuscitační oddělení krnovské nemocnice. Byl zástupcem primáře a později dlouholetým primářem tohoto oddělení.

Po listopadu v Krnově budoval ambulanci pro léčbu chronické bolesti, která byla první v našem regionu. Pacientům trpícím chronickou bolestí nabídl nové metody léčby. Stál také při rozjezdu Rychlé záchranné pomoci v Krnově, zorganizoval veřejnou sbírku na sanitní vůz.

Vladimír Šigut se vedle své práce angažoval také politicky. Po čtyři volební období byl krnovským zastupitelem. V roce 2005 byl vyhlášen osobností města Krnova.

„Když se zamýšlím nad životem, napadá mne, jak rychle čas utíká a vše se mění. Přetrvává ale to dobré, co člověk udělal, jeho práce. Myslím, že na to bychom neměli zapomínat. Také proto bych byl rád, aby se pořádání konference akutní medicíny, která nese jméno mého otce a koná se v čase jeho narozenin, stala tradicí, aby se lékaři a zdravotní sestry mohli dále vzdělávat, poznávat a vzájemně sdílet nové poznatky z oblasti akutní medicíny," nastínil svou vizi Vladimír Šigut.

Také on se podobně jako jeho otec angažuje nad rámec svých pracovních povinností. V roce 2015 v Krnově pomáhal se založením Parkinson klubu a stal se jeho patronem. „Bez aktivních lidí, kteří chtějí dělat něco pro ostatní, by to nešlo. V Krnově je pro parkinsoniky takovým člověkem předsedkyně klubu Anežka Matochová," uvedl Vladimír Šigut.

Konference se zúčastnilo přibližně 130 zdravotních sester a 50 lékařů.

Gabriela Mathiasová