Jde o první takovou souhrnnou práci, která se podrobně zabývá literární historii okresu Bruntál. Na našich internetových stránkách publikujeme jen několik dílů, které v novinách otištěny nebyly. Autorem seriálu je doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., ze Slezské univerzity v Opavě, jenž se danému tématu věnuje již řadu let. Jeho záslužná práce o dějinách literatury v regionu by si sama zasloužila knižní vydání.

Spisovatel historické prózy Jan Padych

Jan Padych se narodil 8. března 1954 v Jeseníku. Jedná se o autora příběhů jak ze současnosti, tak i nejstaršího dávnověku. Své mládí prožil v Havířově a v současné době žije v Ostravě. Po ukončení střední ekonomické školy v Havířově začal pracovat v obchodních organizacích.

Pracoval nejdříve jako prodavač, poté v kontrolních a řídících funkcích na krajské podnikové úrovni. V porevolučních letech pracoval hlavně v pojišťovnictví. Byl také zaměstnán jako jazykový redaktor v Opavě v agentuře Optys.

Od roku 2006 pracuje v bezpečnostních agenturách. V letech 1997 – 2004 se aktivně zapojoval také do komunální politiky. S publikováním svých děl začal v dospělém věku fejetony a povídkami. V roce 1988 vyhrál celostátní soutěž Generace 88, a to v oboru próza. V roce 2001 se stal členem Obce spisovatelů.

V letech po sametové revoluci psal velkoplošné články, eseje do Ostravského večerníku. Zprvu psal pod pseudonymem „Samuel Dan". Šlo např. o články Současný démonismus a Padlý anděl satan. Zde uplatnil své znalosti získané z křesťanských denominací a z okultní literatury. V mládí žil v ateismu, ve zralejším věku v přísném evangelickém dogmatismu. Posledních dvacet let zastává značně univerzalistický až gnostický náhled.

Později již vystupoval pod svým jménem a především se zaměřil na pravěkou archeologii. Jednalo se např. o články Mystéria pravěkých nádob a Svědectví Býčí skály.

V roce 2004 založil se svým synem Danielem nakladatelství, které se jmenovalo nakladatelství „Daniel Padych". Vydal zde román Bouře ve sklenici piva. Tato kniha byla zakoupena českou televizí jako námět k natočení celovečerního filmu. Film dostal název Každý den karneval a v hlavní roli se představili Pavel Zedníček, Zuzana Kajnarová, Jitka Asterová a Michal Dlouhý.

Natočen byl v roce 2005 (na ČSFD dostal ohodnocení jen 52 %). Další knihou vydanou v nakladatelství „Daniel Padych" jsou Pravěké ženy a jejich velké tajemství (vyšla elektronicky v roce 2013).

Jan Padych se zajímá o starověké dějiny a pravěk střední Evropy. Své vědomosti si doplňoval také korespondencí s odborníky, např. s profesorem Rudolfem Mertlíkem, klasickým filologem, spisovatelem, básníkem a překladatelem (zároveň byl jedním ze zakladatelů antické knihovny). Setkával se s ním v letech 1972 – 1985. Mnoho dalších poznatků získal od proslulého archeologa a etnografa PhDr. Jiřího Pavelčíka, CSc.

Román Bouře ve sklenici piva se odehrává v prostředí Ostravy. Hlavním hrdinou je pojišťovák, který jde z jednoho průšvihu do druhého. Pavel Jilemnický, jehož hraje ve filmu Pavel Zedníček, žije v paneláku se svou druhou ženou a malým synem.

Život v betonové kleci si zpestřuje různými úlety, vztahy, sedánky a mejdany. Pracuje jako zaměstnanec malé pojišťovny. Komplikuje si život machinacemi s pojistnými smlouvami a provizemi. Do těchto problémů ho částečně dostal jeho šéf a spolupracovnice. Je vyšetřován policií a později propuštěn z práce. Jeho finanční dluhy mu stále narůstají, děj se postupně zhušťuje a připomíná hlavně dnešní realitu.

Krysa v hlavě je sbírka novel, která vznikla v letech 1988 – 1989. Příběhy pojednávají o životě mladých lidí a jejich hlavním hrdinou je mladík s přezdívkou Brzda. Ten se dostává se do rozličných situací, se kterými se mladí lidé setkali nejen v závěru 80. let minulého století (šikana, pravicový extremismus, satanismus, feťáctví a narkomanie).

Brzda je členem party metalových satanistů a udržuje styky se svými přáteli, evangelíky. Jako satanista a feťák se občas uchyluje k rozmanitým akcím, někdy až morbidním. Když se jeho krize stupňuje, rozhodne se s feťáctvím skončit. Toto rozhodnutí pro něj znamená rozchod s jeho satanskou partou, což není vůbec jednoduché.

Román Z pravěkých ság – Nesmrtelný Padych situuje do doby podolské pravěké kultury a topograficky do okolí dnešního Brna a Moravského Krasu, včetně známe lokality Býčí skála. Hlavním hrdinou je mladík Kalanis. Jelikož nezná svůj původ, dostává se do situací, které jsou pro něj zpočátku nepochopitelné.

Důležitý je pro něj i citový vztah k dívce, kterou považuje za svou pokrevní sestru a bojí se, že by mohl být potrestán za incest. Stupňuje se napětí mezi vůdci klanů, schyluje se ke kruté válce a ta také začíná. Kalanis se ve sporu vůdců stává důležitou osobou a poznává, na které straně je jeho pravé místo. Román je laděn dobrodružně a záhadně. Obsahuje motivy lásky, nenávisti, přátelství i zrady.

Román Čas vlků zavádí čtenáře do konce doby kamenné před sedmi tisíci lety. Do doby, kdy pravěkou jižní Moravu osidlovali neolitičtí zemědělci zejména v pravěkých lokalitách na Znojemsku a v oblasti Moravského krasu. Příběh je naplněn dramatickými událostmi, intrikami a prastarými pověrami, láskou i nenávistí.

Hlavním hrdinou románu je mladý muž Čarš, jenž byl původně pastevcem a strážcem. Náhodou zabrání únosu Prabábiny vnučky, stává se významným mužem a změní se jeho společenské postavení. Se svou milovanou se však dopouští provinění, k čemuž došlo v době, kdy se blížil svátek mrtvých a situace v krajině se značně zdramatizovala.

Rozuzlení se očekávalo od velkého svátku, a to i za cenu, že mrtví předkové někoho odvedou, jak se prý stávalo v dřívějších dobách. Velký svátek skutečně nakonec přinesl určité řešení situace.

Pravěké ženy a jejich velké tajemství se liší od ostatních Padychových děl. Zajímavým způsobem zde popisuje pravěká období od konce doby ledové po začátek doby železné. Věnuje se i tématům, jako je například tehdejší svět mužů a svět žen, tajné ženské společnosti, svatá svatba, kult plodnosti i staré pověře o sexuálních útocích nočních démonů. Zážitky byly spojovány s magií a čarodějnictvím. Hlavní motivy jsou pak shrnuty v závěru knihy.

Dá se říci, že Jan Padych jako autor dobře rezonuje s novými trendy v historické literatuře současnosti, která je kontaminována prvky tajemství, fantastiky či okultismu.

Autor tohoto příspěvku je povinován díkem za spolupráci Blance Šimkové z Rýmařova.

Libor Martinek