Jde o první takovou souhrnnou práci, která se podrobně zabývá literární historii okresu Bruntál. Na našich internetových stránkách publikujeme jen několik dílů, které v novinách otištěny nebyly. Autorem seriálu je doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., ze Slezské univerzity v Opavě, jenž se danému tématu věnuje již řadu let. Jeho záslužná práce o dějinách literatury v regionu by si sama zasloužila knižní vydání.

Jan Kubálek, básník, který své dětství prožil v Krnově

Jan Kubálek se narodil 29. 3. 1940 v Přerově, odkud se jeho rodiče po válce odstěhovali do pohraničního Krnova. Po absolvování osmileté střední školy v Krnově v r. 1954 studoval na Škole důstojnického dorostu v Kremnici (studium ukončil v r. 1957), pak studoval na Leteckém učilišti v Košicích (studium ukončil v r. 1959).

Ve studiích pak dále pokračoval na Hutnické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě (absolutorium získal v r. 1979). Ing. Kubálek se dále vzdělával v cizích jazycích na Státní jazykové škole v Praze (státní jazyková zkouška z angličtiny v r. 1962) a na Jazykové škole v Ostravě (státní jazyková zkouška z francouzštiny v r. 1974).

Byl vojákem z povolání, pak dělníkem v Třineckých železárnách, zaměstnancem v TESLE Třinec, ekonomem v OSEVĚ Javorník s. p., učitelem na Základní škole v Javorníku, středoškolským učitelem angličtiny a francouzštiny na Obchodní akademii v Jeseníku a středoškolským učitelem angličtiny na Hotelové škole Vincenze Priessnitze v Jeseníku až do odchodu do důchodu v červnu r. 2002. Žije v Brně-Černovicích

Publikoval v časopisech Československý voják (od r. 1960), Plamen (1964). Řada sbírek poezie a próz zůstává v rukopise.

Vlastním nákladem vydal prózy Dvanáct dnů srpna 1968 (1999); Neber se tak vážně (2002); Posedlost (2004) a soubor povídek Skoro jsem ho zabil (2001), do něhož patří i cyklus dvanácti básní nazvaný Kalendář pro Jindřicha.

Jindřichem je míněn jeho spolužák a celoživotní přítel Jindřich Gola (1940–2012), výtvarník z Krnova, který Janu Kubálkovi ilustroval zatím jedinou ucelenou sbírku básní Jazyk s vypláznutou tečkou (2000), z níž je i ukázka. V současné době se Jan Kubálek zabývá překladem sbírky Paroles francouzského básníka Jacquese Préverta.

Libor Martinek

Tak krok je kámen

Tak krok je kámen
a kámen je bolest.
Tak bolest je sen
a sen je tvář.

…že zůstáváme sami…

Nazí a zranitelní
až do zpívání.

Mysterium

A
neklopýtneš-li,
nevíš.
Ale i v pádu zůstává
ono mysterium,
že krev a země…
Ten zadržovaný výkřik.

Slovo.