Jde o první takovou souhrnnou práci, která se podrobně zabývá literární historii okresu Bruntál. Na našich internetových stránkách publikujeme jen několik dílů, které v novinách otištěny nebyly. Autorem seriálu je doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., ze Slezské univerzity v Opavě, jenž se danému tématu věnuje již řadu let. Jeho záslužná práce o dějinách literatury v regionu by si sama zasloužila knižní vydání.

Regionální nakladatelství a vydavatelství II.

Na vlastivědné publikace a pověsťové žánry z oblasti Nízkého Jeseníku se soustřeďuje rovněž olomoucké nakladatelství DANAL, které se již výrazněji profilovalo. Nakladatelství otiskuje práce Ireny Šindlářové (* 8. 7. 1951 Přerov) a jejích příležitostných spoluautorů v oblasti dějin obcí bruntálského (i olomouckého okresu).

Šindlářová do roku 1990 žila v Olomouci. Tam absolvovala gymnázium a poté nastoupila do zaměstnání jako obchodní cestující po drogistických prodejnách severní Moravy. Při zaměstnání studovala z vlastního zájmu filozofii, literaturu a psychologii.

Znalosti z psychologie jí umožnily nastoupit do zaměstnání jako psychoterapeutický pracovník v Psychiatrické léčebně ve Šternberku. V této době se začala věnovat studiu výtvarného umění, a to jí umožnilo uplatnit se profesně v Českém fondu výtvarných umění v Olomouci jako odborný referent pro spolupráci výtvarníka s architektem.

V průběhu zaměstnání a v rámci svého profesního zařazení v ČFVU externě studovala na AMU v Praze obor Dějiny výtvarného umění. Pracovní poměr ukončila v roce 1990 z důvodu přestěhování z Olomouce na samotu u Dětřichova nad Bystřicí, kde se po několikaletém sbírání zkušeností začala profesionálně věnovat astrologii, některým esoterickým oborům a literární tvorbě.

V mládí psala poezii a písňové texty, vystupovala s recitály v olomouckém Divadle hudby a v rámci autorského večera poezie v pražské poetické kavárně Viola.

Kromě knih pověstí Soví král, Tajemné příběhy z Nízkého Jeseníku (1998; ilustroval Lubomír Dostál) a Bludný kámen, Tajemné příběhy z Krnovska (1999; ilustrovala krnovská výtvarnice Renata Charousková), o nich jsme se již zmiňovali v jednom z předchozích dílů našeho seriálu (10. 2. 2015), vydala publikace zpracované odborně historicky v rámci edice „Dějiny obcí" olomouckého nakladatelství DANAL: Kronika obce Dětřichova (1998), Paměti obce Huzové (1998), Paměti obce Domašova u Šternberka (1998), Paměti obce Bílska (1999), Paměti obce Pohořany (2000), Historie a současnost obce Ondřejova (2000), spolu s Mojmírem Bémem, Miroslavem Koudelou vydala Paměti obce Slavonína (2002).

Dále vydala knihy Průvodce po tajemných místech Nízkého Jeseníku, 85 rad pro začínající turisty (2001), na které spolupracovala s Robertem Brindou, jenž vyhotovil geografickou část; na základě pověsti z Hradce nad Moravicí napsala Tajemné příběhy z Hradecka, spící rytíř (2001, il. R. Charousková); Tajemné příběhy zemí koruny české, 1. část, Kamenné oči (2001, il. R. Charousková); Blázni a šarlatáni, odvrácená tvář duchovního světa (2003); Průvodce po tajemstvích hradů, historie a pověsti moravských hradů (2004); s Miroslavem Kobzou vydala Řeky Moravskoslezského kraje, tepny krajiny, putování podél řek za památkami, přírodou a lidmi (2007); přepracovala a připravila k vydání knihu Leopolda Procházky (1879–1944) Buddha a Kristus, karma, buddhisticko-křesťanské pojetí (2003); podle knihy Josefa Růžičky (1880–1954) Slovanské bájesloví: mythologie (1906 Praha; 1907 Olomouc; 2. vydání, Život a zvyky slovanských národů, Praha 1924) připravila a vydala Mýty a báje starých Slovanů: božstva, svatyně, bájesloví, tradice (2003); Miroslav Kobza napsal s použitím pověstí zpracovaných Irenou Šindlářovou knihu Putování krajinou studánek a pramenů (2004).

Regionální nakladatelství a vydavatelství, pokud ctí zásadu, že i na periferii lze vytvářet specifické hodnoty, jako by byla usouvztažněna k tezi Jozefa Kelemena: „Periferie má zcela jinou povahu než centrum. Ovlivňují ji periferie jiných prostředí. A tak se v dotycích periferií vcelku běžně stávají překvapivé věci" (Budoucí Altamira, Olomouc: Votobia, 1995, s. 82.)

Libor Martinek