Již v dávném středověku byl uplatňován systém tzv. smírčího práva, kdy provinilý člověk musel odčinit svůj zločin. Jedním z takových úkolů vedle vyrovnání se s postiženými bylo i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl spáchán zločin. Smírčí kříže jsou tedy vlastně upomínkou na tragédie, které se v místech jejich výskytu odehrály kdysi dávno.

Obrys kříže vytesaný do kamene je jakousi kamennou symbolikou. Křížové kameny byly rovněž stavěny jako upomínka na pohromy, které čas od času naše dávné předky postihovaly. Těmi byly například morové epidemie. Dalšími zajímavými kamennými artefakty minulosti jsou i mezní a hraniční kameny.

V okrese Bruntál jsou tři místa, kde se kamenné smírčí kříže vyskytují. Ke každému z nich se váže legenda, která má snad z části i reálná základy. V obci Bartultovice stojí na konci obce směrem od Vysoké. Tento smírčí kříž pochází údajně až z období třicetileté války, kdy měl být vesničany ze zálohy zabit švédský důstojník.

V Horním Benešově je uschován pod číslem1302 smírčí kříž, který roku 1923 stával mezi již zaniklými obcemi Rudolfovem a Hartmanicemi. Není známo, za jaký zločin byl zde postaven. Dle místní pověsti měl převržený vůz se senem usmrtit hornobenešovského učitele. V roce 1985 byl v této lokalitě také nalezen hranečník, to je kámen, který označoval hranice mezi panstvím Krnovským a knížectvím Opavským.

Starý hranečník byl zcela náhodně nalezen na poli mezi Horním Benešovem a Horními Životicemi. Oba zmíněné artefakty jsou dnes umístěny na volně přístupném dvoře Obecního úřadu v Horním Benešově, starý hraniční mezník i smírčí kříž z tufitu.

Třetí lokalitou, kde se nacházejí hned dva smírčí kříže, je obec Nová Véska poblíž Bruntálu. Oba kříže byly nalezeny při úpravě potoka v roce 1976, kdy byly vyzdviženy na své původní místo. Podle legendy se tu měli dva bratři kdysi dávno poprat kvůli jedné dívce. Po kruté šarvátce oba na těch místech svým zraněním podlehli. I tyto téměř zapomenuté kamenné artefakty minulosti patří do naší historie i krajiny. Vypovídají o dávných zločinech, křivdách a proviněních, pro která byly stavěny. Jsou jedním z kamínků naší bohaté národní tradice.

Ladislav Martikán