„Já jsem tomu ani nemohla uvěřit. Ten milion korun věnoval pan Harnisch pro potřeby obce a v darovací smlouvě si vymínil jedinou věc – přeje si, abychom část peněz použili na novou bránu a oplocení našeho evangelického hřbitova. Tomu jsme rádi vyhověli a práce už jsme zadali,“ řekla starostka Karlovic Jana Helekalová.

Podmínka dárce vlastně vytrhla Karlovicím trn z paty. Obec se delší dobu o úpravy evangelického hřbitova snažila, peníze na ně však dosud chyběly. Obecní zastupitelé na svém zasedání dar samozřejmě přijali a současně rozhodli udělit dárci Emilu Harnischovi čestné občanství obce.

Emil Harnisch se v Karlovicích narodil, ale mnoho let už žije ve městě Schweinefurt v Německu. Se svou rodnou obcí nikdy nezpřetrhal vazby a dodnes se živě zajímá o zdejší dění. Ve svém novém německém domově například mnoho let vydával časopis o Karlovicích.

Vydávání ukončil teprve v loňském roce, kdy už mu to zdraví a pokročilý věk nedovolovaly.

Ladislav Olejníček

Ilustrační foto.
V Karlovicích připravují nový územní plán