Od společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím převzali zástupci Help-inu v Horním Benešově šek na padesát tisíc korun na podporu výkonu pečovatelské služby, kterou Help-in poskytuje mimo jiné i klientům v Horním Benešově.

„Z této částky pořídíme speciální vybavení pro úklid a také invalidní vozík pro tamní klienty, kterým to někdy už tak dobře nechodí,“ uvedla ředitelka Help-inu Jana Hančilová.