Již několik dní před reprezentačním plesem bruntálského gymnázia byly oba sály Společenského domu v Bruntále vyprodané, na ples se vypravili budoucí maturanti, jejich hrdí rodiče a příbuzní, také studenti nebo příznivci školy a milovníci kulturních akcí.

Bruntálské Všeobecné a sportovní gymnázium slaví letos sedmdesáté výročí svého založení, obyvatelé Bruntálu a okolí měli již možnost se k oslavě jubilea školy zúčastnit akce s názvem Den vědy, tu gymnázium pořádalo koncem listopadu loňského roku.

Další událostí byl právě reprezentační ples spojený se šerpováním budoucích maturantů, který se uskutečnil v sobotu 20. února od 19 hodin ve Společenském domě Bruntál.

Zahájení plesu

Reprezentační ples jako tradičně zahájili studenti nižších ročníků známým procesním tancem s názvem polonéza, několik předchozích týdnů tanec pilně nacvičovali a šlo to poznat, ze strany rodičů a ostatních diváků byli odměněni velkým potleskem.

„Tanec jsme nacvičovali několikrát týdně ráno ve škole ještě před začátkem výuky. Před dnešním vystoupením jsem byl chvíli trochu nervózní, ale pak už jsem to nevnímal a celý ples si velmi užil," sdělil s úsměvem Josef Petr Opletal, student druhého ročníku Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál.

Šerpoval ředitel školy a starosta města

Celý ples moderoval loňský absolvent gymnázia Mikuláš Toman. Po skončení polonézy vyzval na pódium ředitele Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál Petra Melichara, který na akci oficiálně uvítal všechny přítomné a poděkoval za jejich přízeň.

„Tento ples je jednou z akcí pořádaných k oslavě letošního výročí sedmdesáti let založení českého gymnázia v Bruntále, na další událost se můžete těšit v březnu, kdy proběhne tradiční akademie gymnázia," prozradil ředitel Petr Melichar.

Po proslovu pozval ředitel na pódium také starostu města Bruntálu Petra Ryse, který byl čestným hostem plesu a měl za úkol pomoci se šerpováním budoucích maturantů, každý maturant tak měl tu čest si potřást rukou se starostou města.

Maturovat budou čtyři třídy

Kvůli slučování škol letos maturují studenti čtyř tříd gymnázia, šerpování se díky tomu prodloužilo na více než hodinu, přítomní hosté se však nenudili, každá třída měla připravený krátký program v podobě proslovu, promítání videa nebo tanečního vystoupení.

Jako první nastoupila třída oktáva B složená ze studentů bývalého gymnázia Petrin, kteří současnou školu navštěvují tři roky. Nástup následující třídy čtyřletého gymnázia moderoval přímo jeden ze studentů, který každého svého spolužáka představil krátkou básničkou.

Video a taneční vystoupení

Další dvě třídy si ve volném čase pro hosty připravily netradiční představení. Třída oktáva A pustila po nástupu vtipné video, ve kterém každého studenta osmiletého gymnázia krátce představila.

Poslední nastupující třída složená ze žáků bývalého gymnázia ve Vrbně pod Pradědem si promítání videa nechala až na jedenáctou hodinu. Natočili krátký veselý film o jejich stěhování do nové školy, na bruntálském gymnáziu strávili pouze letošní poslední ročník svého studia.

Po videu pak měli vrbenští maturanti připravené taneční vystoupení, které spolu s videem sklidilo veliký úspěch a mohutný potlesk všech přítomných.

„Neodpustím si poznámku, že jsem si chvíli připadal jako na filmovém večeru v Karlových Varech. Přesto však se mi video vrbenských studentů moc líbilo, bylo vtipné a výborně natočené. Všichni v sále se při jeho sledování dobře bavili. Je skvělé, že se dokázali takhle domluvit a sejít, škoda, že nás to taky nenapadlo," zhodnotil se smíchem maturant z jiné třídy Štefan Danis.

Bohatá tombola

O tombolu se starali sami studenti posledních ročníků gymnázia, kteří sháněli dary od sponzorů a příznivců školy.

Podařilo se jim získat přes čtyři sta cen, mezi kterými byly hodnotnější dary jako elektronické přístroje do domácnosti, vstupenky do kina, poukázky, dárkové koše a také vtipné ceny jako třicet kilo pšenice nebo veliká plastová popelnice. Jeden lístek stál deset korun, na výherních byla čísla, kdo si výherní lístek nevytáhl, mohl se potěšit aspoň krátkou básničkou nebo moudrým citátem, které byly na nevýherních lístcích vytištěny.

Manželé měli šťastnou ruku

Mezi jedny ze šťastných výherců většího počtu cen patřil také Jindřich Dvořák z bruntálské autoškoly.

„Spolu s manželkou jsme si koupili asi sedmdesát lístků, ano, je jich hodně, ale investice se nám vrátila hned při první vyhrané ceně, kterou byl konvektomat na přípravu pokrmů," smáli se manželé Dvořákovi.

Veselou výhrou byla také poukázka do autoškoly. „Přesně vím, co s tím udělám. Až mě někdo z mých žáků naštve, tak mu poukázku dám a pošlu ho pryč," vtipkoval Jindřich Dvořák.

Nakonec získali manželé více jak deset hodnotných cen, mezi nimiž byly například lístky do kina nebo sleva 300 korun na pizzu v bruntálské restauraci.

Vznik českého gymnázia v BruntáleJiž od začátku školního roku 1945/1946 usilovali političtí a školští pracovníci o to, aby město Bruntál mělo vlastní střední školu. Vzniku zpočátku podle Ministerstva školství a osvěty v Praze bránil nedostatek středoškolských profesorů.

Město se ale nevzdalo, rozhodlo na sebe vzít závazky, které jinak příslušely ministerstvu zařídí na vlastní náklady školu tak, aby vyhovovala vyučovacím účelům, a postará se o byty učitelům. Výnosem ministerstva školství z 27. 2. 1946 bylo otevřeno s platností od počátku druhého pololetí školního roku 1946/1947 české státní reálné gymnázium v Bruntále.

Bylo umístěno v budově bývalého německého státního reálného gymnázia na rohu tehdejší Anglické a Stalinovy ulice (dnešní Dukelská a Jesenická ulice). Prozatímní správou školy byl pověřen Bohumil Ondroušek, bývalý profesor Gymnázia v Hodoníně. K zápisu se přihlásilo 84 studentů.

Vyučování bylo slavnostně zahájeno 21. března 1946. Na počátku školního roku 1946/1947 bylo zapsáno již 139 studentů.

Miriam Opletalová