Návrh na vyhlášení mimořádně významného stromu za památný může předložit kdokoliv. Odborníci pak posuzují vazbu na historické události, stáří stromu, vzhled, zdravotní stav a perspektivu. „Pro každý památný strom je vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém je zakázána celá řada činností, které by mohly poškodit či ohrozit další vývoj památného stromu,“ vysvětlila Blanka Skřivánková z Městského úřadu v Bruntále.

Naposledy byl tento titul udělen buku lesnímu, stojícímu na jedné ze soukromých zahrad ve Dvorcích. Za uplynulých pět let pracovníci Městského úřadu v Bruntále vyhlásili ve své spádové oblasti jedenáct nových památných stromů, a to ve Václavově, Dětřichovicích, Bruntále, Mezině, Nové Rudné, Široké Nivě, Nových Heřminovech a Dvorcích.

„Nejčastěji je díky lipové aleji na Uhlířský vrch zastoupena lípa velkolistá a malolistá. Javory kleny máme v ústředním seznamu dva. Po jednom jsou zastoupeny javor mléč, modřín evropský, jedle bělokorá, olše lepkavá. Buky lesní máme zapsány v ústředním seznamu ochrany přírody dva, stejně jako duby letní,“ vypočítala Skřivánková.

Díky lipové aleji na Uhlířském vrchu, se může největším počtem památných stromů pyšnit Bruntál. Letos Městský úřad Bruntál obdržel další dva nové návrhy.

Zuzana Pršalová