Krnovské zastupitelstvo se sešlo mimořádně, aby rozhodlo o firmě, která bude realizovat rozšíření průmyslové zóny. Infrastrukturu by zde měla postavit za necelých 53 milionů korun bez DPH společnost Strabag, která v soutěži podala nejnižší nabídkovou cenu.

Nyní následuje patnáctidenní lhůta pro odvolání, v níž ostatní uchazeči mohou uplatnit své připomínky. Po jejím uplynutí město Krnov požádá ministerstvo průmyslu a obchodu o souhlas s uzavřením smlouvy.

Pro Čubovo Taneco

Pokud všechno půjde hladce, měl by Strabag vybudovat infrastrukturu pro rozšíření průmyslové zóny do jednoho roku od podpisu smlouvy. Vše by mělo být hotové nejpozději do konce roku 2016.

Zda bude druhá etapa průmyslové zóny v Krnově dokončena včas, to zajímá hlavně místní občany, které nadchnul záměr firmy Taneco senátora a tvůrce fenoménu Slušovice Františka Čuby. Taneco oznámila, že hodlá v krnovské průmyslové zóně vybudovat akvaponickou farmu na chov ryb a pěstování zeleniny. Úplně jisté to ale není.

„Oficiální žádost firmy a její vize, včetně počtu pracovních míst a podobně, jsme ale dosud neobdrželi. Počítáme s tím, že tuto nabídku podá ve chvíli, kdy město vyhlásí podmínky vstupu investorů do zóny," vysvětlil situaci místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Vybírali z osmnácti zájemců

Schválením zhotovitele zasíťování druhé etapy průmyslové zóny v Červeném Dvoře završilo proces, který krnovští zastupitelé zahájili na podzim roku 2010.

„V minulých týdnech proběhlo otevírání obálek s nabídkami, kterých přišlo osmnáct. Jejich cenové rozpětí bylo od 53 do 75 milionů korun. Zároveň proběhlo také hodnocení. To bylo nečekaně bezkonfliktní. Hodnotící komise neshledala žádných závad a nebylo nutné vyzývat firmy k doplnění. Z toho bylo zřejmé, že se o zakázku ucházejí poměrně velké firmy, zběhlé v účasti v soutěžích," uvedl místostarosta Michal Brunclík. Ten zároveň zastupitelům objasnil, proč jediným možným kritériem pro hodnocení byla nejnižší nabídková cena. „Uvažovali jsme, jestli by nešlo zapojit kritérium, které by nám pomohlo urychlit výstavbu, například termín zhotovení ve dnech nebo záležitosti týkající se třeba záruky, ale nebylo to možné. Na akci totiž budeme čerpat dotaci z ministerstva průmyslu a obchodu a stát si vymínil, že jediným kritériem bude nabídková cena," vysvětlil krnovský místostarosta Brunclík.

Musí si půjčit

Na jedné straně tato zpráva dává mnohým Krnovanům naději na pracovní uplatnění ve firmě či firmách, které průmyslovou zónu v budoucnu obsadí, ale přináší i vysoké finanční náklady. Jedná se o 35 milionů korun, kterými krnovský rozpočet v současné době nedisponuje, a proto bude nutné to řešit půjčkou. Vzhledem k tomu, že úvěrové zatížení města je minimální, smlouva o přiznání dotace zaručuje průběžné financování akce a navíc se investované prostředky městu vrátí z prodeje pozemků, tudíž neměli zastupitelé problém schválit úvěr. Jde o půjčku ve výši 35 milionů korun s dobou splatnosti maximálně deset let.

Výběr věřitele

Následovat nyní bude výběrové řízení na poskytovatele úvěru.

„Částka slouží zejména k tomu, abychom mohli projekt předfinancovat a uzavřít smlouvu. Pětasedmdesát procent z vysoutěžené sumy dostaneme od státu, zbývajících 25 procent musí poskytnout město. Předpokládám ale, že již brzy na zastupitelstvu města vydefinujeme podmínky, mimo jiné i cenové, za kterých budeme do budoucí průmyslové zóny lákat investory, a věřím, že v kupní ceně pozemků se podíl města nejenom vrátí, ale že získáme i něco navíc," řekl Michal Brunclík.