Po letech příprav letos zahájí výstavbu jeho první fáze - cyklistické stezky na Opavské ulici v úseku od ulice K Řempu k ulici 9. května. Celkové náklady na výstavbu cyklostezky dosáhnou téměř pět milionů korun, z toho necelou polovinu uhradí Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který poskytl městu Krnov příspěvek ze svého rozpočtu. Dotace SFDI činí 2 188 000 korun, zbývajících 2,7 milionu korun musí město Krnov dát ze svého.

„Tato částka se objeví v úpravě městského rozpočtu, kterou budou zastupitelé schvalovat v září. Se stavbou bychom pak mohli začít již na podzim, uvidíme ale, jak náročné bude přeložení veřejného osvětlení. Pokud by se tyto práce protáhly, se samotnou výstavbou cyklostezky budeme muset počkat do jara,“ uvedl místostarosta Bedřich Marek.

V úseku k ulici Praskova bude mít cyklistická stezka podobu nedělené stezky pro pěší a cyklisty v šířce tři metry v trase stávajícího chodníku. Od ulice Praskova k nákupnímu středisku na SPC bude provedena jako samostatná cyklistická stezka v šířce dva metry v současném pásmu zeleně. V prostoru parkoviště před nákupním střediskem bude proveden jednosměrný pás o šířce 1,5 metru pro směr jízdy do centra. Pro opačný směr bude upraveno stávající parkoviště, na kterém bude v rámci stavby změněn směr jízdy a řazení jednotlivých stání pro vozidla. V úseku od nákupního centra po ulici 9. května bude cyklostezka pokračovat jako samostatná stezka o šířce dva metry v současném pásmu zeleně, v souběhu se stávajícím chodníkem.

Jízda na kole je v Krnově velmi oblíbeným způsobem, jak se dostat do práce, do školy či na nákupy. Město Krnov proto nechalo vyprojektovat páteřní propojení od SPC přes centrum až po ulici Albrechtickou a Bruntálskou, které pomůže cyklistům překonávat frekventované silniční tahy po oddělených cyklostezkách. S výjimkou krátkého, ale velmi komplikovaného úseku na Opavské ulici, mezi ulicí 9. května a ulicí Starou, na něj bylo vydáno územní rozhodnutí a zpracována dokumentace pro stavební řízení.

Na realizaci systému městských cyklostezek se město Krnov snaží získat dotace z nejrůznějších zdrojů.