Pravidelní návštěvníci tohoto oblíbeného vyhlídkového místa si mohli všimnout některých změn.

„Nad venkovní schodiště jsme loni v květnu instalovali lešení se stříškou a na vyhlídkové terase umístili zábrany, které neumožňují návštěvníkům se dostat do přímého kontaktu s cimbuřím. Je to z toho důvodu, že se cimbuří drolí a padající kousky by mohly zranit příchozí. Upravili jsme také provozní řád. Na rozhledně může být najednou maximálně deset lidí. Z důvodu bezpečnosti nepouštíme nahoru děti bez doprovodu dospělé osoby. Stejná opatření provedeme i letos,“ uvedl Mojmír Lindovský ze společnosti Technické služby Krnov, která je správcem rozhledny.

Na zhoršení technického stavu se podepsalo stáří, klimatické podmínky i nestabilní podloží.

„To vše bere v úvahu projektant, který pro nás připravuje projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci rozhledny. Projekt bude dokončen zhruba za rok. Samotná oprava by mohla začít v roce 2019. Záležet ale bude na finančních možnostech města a vůli zastupitelů,“ komentoval situaci místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Projektant má k dispozici řadu podkladů a průzkumů z oboru geologie, statiky a dynamiky. Tým odborníků vypracoval polohové i výškové zaměření pro zkoumání pohybu rozhledny. Pro přesné měření byla využita metoda odporové tomografie.

V rámci inženýrsko geologického průzkumu byly provedeny vrtané sondy pro ověření skalního podloží. Dále proběhl mykologický průzkum a zjišťování vlhkosti i salinity zdiva. Rozhledna má za sebou i statický průzkum a stavebně technický průzkum.

Vyhlídková věž, která je dominantou Krnova, byla postavena v letech 1902 1903 podle projektu architekta Ernsta Latzela jako Lichtenštejnova rozhledna, protože její stavbu financoval kníže Jana II. z Lichtenštejna.

Dosahuje výšky 29 metrů. V roce 2011 se v celostátní anketě o nejkrásnější rozhlednu České republiky umístila na druhém místě.