Na žádost Českomoravské myslivecké jednoty umísťuje ostravský krajský úřad na začátku září okolo vybraných úseků silnic v našem regionu pachové ohradníky. Tyto ohradníky jsou natřeny aplikační pěnou s pachem predátorů. „Ohradníky jako ochranné prvky snižují až o osmdesát procent riziko střetu motorových vozidel se zvěří,“ vysvětlila smysl ohradníků mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková.

Odradí pach rysa, medvěda i člověka

Pachové ohradníky jsou prostředky na bázi pachových repelentů. Aplikují se nástřikem na tyče nebo stromy a díky účinné látce, která obsahuje pach člověka nebo například medvěda, rysa či vlka, zabraňují zvěři ve vstupu do nežádoucích prostor a plní přitom funkci pachových bariér.

Na ohradníky se látka přidává jednou za dva nebo tři měsíce, aplikace je závislá na klimatických podmínkách.

Kde budou ohradníky

Ohradníky mají snížit riziko střetu se zvěří u silnic mezi Vrbnem a Karlovicemi, Karlovicemi a Jelení, Malou Morávkou a Dolní Moravicí, Horním Benešovem a hranicí okresu Opava, Karlovou Studánkou a Ludvíkovem, Stránským a Jiříkovem, Karlovou Studánkou a Suchou Rudnou, Třemešnou a obcí Pitárné, Městem Albrechticemi a Linhartovy, Bílčicemi a Májůvkou. Tam všude pachem potřené tyče lze vidět.

Zvěř je díky pachu obezřetnější

Pachové ohradníky sice nenahradí drátěný plot ani zeď, ale zvěř podobné úseky překonává jen s velkou obezřetností. „Na základě statistik dopravních nehod sledujeme vzrůstající trend střetů motorových vozidel s vysokou a černou zvěří s negativním dopadem na ohrožení bezpečnosti a zdraví účastníků silničního provozu a se vznikem značných materiálních škod,“ konstatoval náměstek hejtmana Miroslav Novák.

Náměstek doplnil, že před dvěma lety došlo na silnicích v Moravskoslezském kraji k více než šesti stům nehodám, vloni to bylo nehod již zhruba osm set padesát. Ohradníky je nutné dávat k silnicím s ohledem na nárůst počtu motorových vozidel a zintenzivnění dopravy na silnicích druhých a třetích tříd. Zejména v úsecích se zvýšeným výskytem zvěře, ponejvíce u lesů.