Šlechtický rod Liechtensteinů významně ovlivnil historii i dnešní podobu Krnova. V pobělohorských dobách získali Krnovsko jako odměnu za to, že za stavovského povstání stáli na straně panovnického rodu Habsburků. Od té doby se u Liechtensteinů dědil titul vévoda opavský a krnovský.

Konfiskace majetku Liechtensteinů ale na velmi dlouhou dobu zmrazila vztahy mezi Československem a Lichtenštejnskem. Dokonce ani později Česká republika až do roku 2009 neměla diplomatické styky s Lichtenštejnským knížectvím.

Historická návštěva

V pondělí došlo k přelomové historické a diplomatické události, když do Opavy dorazil lichtenštejnský kníže a vévoda opavský i krnovský Hans Adam II. „Jedná se o první návštěvu hlavy Lichtenštejnského knížectví od druhé světové války," připomněl primátor Martin Víteček.

Vedení Krnova se neúčastní

Liechtensteinové významně ovlivnili současnou podobu Krnova.

Financovali například opra-vu vyhořelého poutního kostela na Cvilíně, podpořili výstavbu Střeleckého domu navrženého architektem Leopoldem Bauerem, stavbu krnovské nemocnice, darovali městu své pozemky pro vznik Mikulášské ulice i pozemek pro stavbu gymnázia.

Postavili také rozhlednu na Cvilíně, která je nejznámější dominantou Krnova. Přesto se nikdo z vedení Krnova nechystá do Opavy na setkání s vévodou opavským a krnovským.

„Účast zástupců města na křtu knihy v Opavě není v pracovním harmonogramu. V uvedené dny se budeme účastnit jiných dlouhodobě plánovaných akcí. Vzhledem k tomu, že se oficiální program nezmiňuje o návštěvě Hanse Adama II. v Krnově, tak k nám zřejmě nepřijede," uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Princezna v Krnově

Vzdálenou sestřenicí Hanse Adama II. je lichtenštejnská princezna Maria-Pia Kothbauer. Ta byla v květnu 2012 přijata na krnovské radnici tehdejší starostkou Alenou Krušinovou. Přestože je princezna velvyslankyní Lichtenštejnského knížectví v Rakousku s gescí pro Českou republiku, její návštěva Krnova měla spíš soukromý charakter. Chtěla osobně poznat Krnov, k němuž má rod Lichtenštejnů tak blízký vztah.

Lichtenštejnská velvyslankyně při své návštěvě v Krnově i nocovala, a to v hotelu na Cvilíně.

Zajímavosti z historie

>> KONFISKACE MAJETKU

Rozsáhlý majetek rodu Lichtenštejnů na našem území byl zčásti zabrán už v rámci pozemkové reformy první Československé republiky. Zbytek byl konfiskován po druhé světové válce. Konfiskace majetku lichtenštejnských občanů zmrazila vztahy mezi Vaduzem a Prahou na 64 let.

Oba státy se po celou tuto dobu až do 8. září 2009 navzájem neuznávaly, což byla světová kuriozita. Své nerezidentní velvyslance oba státy jmenovaly až v roce 2011.

>> LICHTENŠTEJNOVÉ V NAŠÍ HISTORII

Šlechtický rod Lichtenštejnů, původem ze Štýrska, se na naše území dostal ve 13. století za časů českého krále Přemysla Otakara II. Za věrné služby Lichtenštejnové získali panství Mikulov. Do našich dějin se zapsal především Karel Lichtenštejn (1569 1627), který se za českého stavovského povstání proti Habsburkům postavil na stranu panovníka.

>> LICHTENŠTEJNI ZÍSKALI KRNOV

Za stavovského povstání mezi protivníky Habsburků, a tedy i Lichtenštejnů patřil krnovský kníže Jan Jiří Krnovský. Ten se svým vojskem neustal v boji dokonce ani po Bílé hoře. Jan Jiří Krnovský zemřel roku 1624 a pak jeho krnovské knížectví vítězný habsburský císař Ferdinand II. zkonfiskoval.

Současně odměnil věrnost Karla z Lichtenštejna tím, že mu udělil Krnovsko lénem. Karel z Lichtenštejna se tak za služby prokázané Habsburkům stal novým pánem Krnovska.

>> SYMBOL REKATOLIZACE

Na Krnovsku jsou Lichtenštejni synonymem pobělohorské rekatolizace. Zástupci Krnova a Hlubčic se zdráhali zradit svého původního pána Jana Jiřího Krnovského, ale po jeho smrti a po obsazení svého území lichtenštejnským vojskem se museli smířit s realitou.

Karel z Lichtenštejna sice potvrdil privilegia městům, včetně náboženské svobody, ale brzy je přestal dodržovat. Právě on předsedal soudu nad českými pány popravenými na Staroměstském náměstí.

Jeho syn Karel Eusebius se už tituloval „Z Boží milosti svaté říše Římské princ Lichtenštejn, vévoda opavský a krnovský". Právě on doplnil rodový erb Lichtenštejnů o znak Krnova neboli zlatý lovecký roh v modrém poli.

Po úpravách dnešní lichtenštejnský erb má ve středu původní znak rodu a ve štítech erby Slezska, rodu Kuenrigů, Opavska, Východního Fríska a ve špici erb Krnovska.