Záměr rekonstrukce ulic se v současné době nachází ve stavu zpracování studie. Její první verzi mohli v pondělí připomínkovat obyvatelé této lokality, které na veřejné projednání v Koncertní síni sv. Ducha pozvalo město Krnov.

PROBLÉM S PARKOVÁNÍM SE VYŘEŠÍ JEN ČÁSTEČNĚ

„Studie se týká Žižkovy a Vaškovy ulice. Co neřeší, je prostor mezi základní školou, jídelnou a zdravotním střediskem, který město připravuje zvlášť. Ve studii se snažíme respektovat největší problém, kterým je nedostatek parkovacích míst. Bohužel omezený prostor, který máme, nám neumožní dospět k ideálnímu výsledku," řekl v úvodu projednávání místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Po představení studie projektantem ze společnosti Lesprojekt Krnov lidé připomínkami nešetřili. Týkaly se především nedostatku parkovacích míst, bezpečného přecházení dětí přes silnici při cestě do školy, rychlosti vozidel, doplnění chybějících chodníků nebo třeba zvýšení počtu svítidel veřejného osvětlení. Padaly ale i různé úsměvné nápady, jako dát úkol zaměstnancům mateřské školy v Žižkově ulici, aby nejezdili do práce autem. Všechny připomínky občanů byly zapsány a projektant při dopracování studie na ně bude brát zřetel.

„Počítáme s tím, že ještě v letošním roce začneme zpracovávat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Samotná realizace, kterou kvůli finanční náročnosti rozdělíme do dvou nebo tří etap, by mohla být zahájena v horizontu dvou let. Kdy přesně bude záležet na rozhodnutí zastupitelů," doplnil Michal Brunclík.