Jedním z bodů programu je i prodej budovy v Revoluční ulici 18. Město několikrát snížilo prodejní cenu, dokonce už se našel i kupec, ale výsledek je, že objekt dosud zůstal městu a dál chátrá.

Na programu je také třeba návrh znění obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, vyhodnocení akčního plánu prevence kriminality města za rok 2016 či koupě a prodej pozemků v katastru města.

Zastupitelé města Bruntálu se sejdou na svém pravidelném zasedání v úterý 7. února ve 13 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Bruntále.