Co mě štve? Lhostejnost a bezohlednost mezi lidmi. Může se to zdát jako klišé, ale častokrát jsem se v krátké minulosti setkal se stížnostmi zejména starších lidí na to, jak se k nim chovají jejich mladší spoluobčané. S tím souvisí i neúcta některých lidí k majetku města, který se nákladně udržuje či rekonstruuje a často bývá terčem devastujících útoků.

Na co jsem naopak hrdý? Jsem hrdý na to, že se po sedmdesáti letech na bruntálském náměstí opět objevil vodní prvek, který by měl být zprovozněn na letošní Dny města. Ačkoli náměstí před několika lety prošlo celkovou nákladnou rekonstrukcí, vodní prvek nemohl být realizován. I díky prostředkům získaným z dotací tak bude moci být završena další etapa oprav bruntálského centra.