Stavební suť a podobné inertní odpady se desítky let vyvážely na Cvilín. Cvilínská skládka je ale na konci své životnosti a brzy se uzavře definitivně. Město Krnov nemá žádnou vizi nebo záložní plán, kam se stavebním odpadem. Kolegy na to upozornil zastupitel Libor Nowak (ODS).

„Krnovská skládka na Cvilíně je už v podstatě zastavená. Odbor životního prostředí podle mého názoru zaspal dobu, kdy ještě bylo možné učinit nějaká opatření, aby tato skládka zůstala dál v provozu. Co s tím bude město jako takové dělat? Vidím to v současnosti jako velký problém,“ oslovil kolegy v zastupitelstvu Nowak.

JSME V PASTI, PŘIZNÁVÁ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vedoucí odboru životního prostředí Petr Suchý potvrdil jeho obavy, že skládka na Cvilíně už je uzavřená a současná zavážka stavebním odpadem už probíhá jen v režimu rekultivace. Problém je v tom, že pozemky na Cvilíně pod skládkou nepatří městu, ale státu.

Školáci ve Městě Albrechticích se rozhodli spojit pomlázky do dlouhého hada. Podařilo se jim společnými silami uplést pomlázku dlouhou 137 metrů.
Ve Městě Albrechticích upletli pomlázku přes celé náměstí

Od roku 2024 zákon zakáže nevytříděný komunální odpad skládkovat. Města a obce mají plno starostí, jak se odpadu zbavit v souladu s novým zákonem. Krnov má jednu starost navíc.Zdroj: Deník / Kuba František„V roce 2012 proběhlo jednání, když město chtělo ten pozemek se skládkou získat. To se bohužel nestalo. Dodnes trvá situace, že stát není ochoten tento pozemek prodat nebo převést na město. Do té doby nejsme schopni jednat o možném navýšení kapacity proti vůli vlastníka. I tak je tato skládka naplněná. Má omezenou kapacitu, takže i její navýšení by prodloužilo užívání jen o několik let,“ konstatoval Suchý s tím, že v současnosti není v územním plánu města ani v plánu nadřazeného celku žádná možnost v okolí Krnova zvažovat budování nové skládky na stavební odpad. „My svým rozhodnutím tuto situaci nijak neovlivníme. Víme, že nejsme schopni s tím nic dělat. Jsme trošku v tomto v pasti,“ přiznal Suchý.

ZASPALI JSME, OBČANÉ TO ODSKÁČOU

Libor Nowak připustil, že dnes už je příliš pozdě začít hledat řešení. „Řešili jsme to v radě v minulém volebním období. Pan Suchý nám už v roce 2018 předložil tu korespondenci z roku 2012 o pozemcích. Od té doby nic nedělal, to je pro mě tristní. Teď to odskáčou občané. Zaspali jsme dobu, kdy se dalo prodloužit skládkování na Cvilíně, přestože je to formálně spíš rekultivace,“ uzavřel Nowak s tím, že se město Krnov zatím chová tak, jako by se ho celosvětový problém s odpady ani moc netýkal. Navíc končí i kapacita skládka Elio v Holasovicích.

Od roku 2024 zákon zakáže nevytříděný komunální odpad skládkovat. Města a obce mají plno starostí, jak se odpadu zbavit v souladu s novým zákonem. Krnov má jednu starost navíc.Zdroj: Deník / Kuba František

Lokomotivy řady T47.0 na osoblažské úzkokolejce jezdí přes padesát let. Ilustrační foto.
Opravená lokomotiva se zas vrátila na Osoblažku