Tento program umožňuje vzájemné výměny studentů mezi vysokými školami, a to v rámci řady evropských zemí, mezi něž patří napříkla Kypr, Dánsko, Estonsko, Litva, Malta, Norsko, Polsko či Slovensko.

„Letní jazykový kurz bude realizován až do 31. srpna v učebnách Vzdělávacího centra v Krnově, které je na takové akce vybaveno i vhodnými ubytovacími a stravovacími kapacitami. Na kurz získalo Vzdělávací centrum v Krnově finanční dotaci od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v Praze. To znamená, že zahraniční studenti budou moci tento kurz absolvovat zcela zdarma,“ uvedla Monika Sedláčková, vedoucí vzdělávacího centra.

Cílem pětitýdenního intenzivního kurzu výuky češtiny je dosáhnout toho, aby studenti zvládli komunikativní češtinu. V rámci výuky se seznámí se základními gramatickými jevy, získají a rozšíří si svou slovní zásobu a procvičí si komunikaci v běžných životních situacích. Součástí pobytu zahraničních studentů budou také víkendové poznávací zájezdy po okolí Krnovska, Bruntálska či Opavska.

Při zahajovacím setkání, které se uskutečnilo v aule Slezské univerzity v Opavě Na Rybníčku, byli studenti seznámeni s dosavadním rozvojem Slezské univerzity a se současnou nabídkou studijních programů na jejích jednotlivých fakultách. Nejen zahraniční studenti, ale také cizinci z Krnovska, Bruntálska a Opavska mají možnost v nadcházejícím školním roce navštěvovat ve Vzdělávacím centru v Krnově večerní kurzy pro cizince.