Kraj na tento program vyčlenil 35 milionů korun, o které bojovalo celkem 215 projektů. Uspělo ovšem pouze 82. Mezi vyřazenými bylo bohužel pět dalších krnovských projektů na kanalizace, kompostárnu nebo optimalizaci vodního režimu.

Krnov získá dotaci 1,75 milionu korun na přípravu projektu Rekonstrukce ČOV a dalších 457,5 tisíce korun na projekt Sběrné dvory, což u obou pokryje tři čtvrtě nákladů na pořízení projektové dokumentace. Město Krnov se v tomto dotačním programu ucházelo o krajské peníze ještě s dalšími pěti projekty: Krnov - splašková kanalizace Chomýž, Splašková kanalizace Krnov – Ježník (Kabátův kopec) a ulice Petrovická, Zařízení na zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů a třídění odpadů, Rekreační využití lesů Krnov a Optimalizace vodního režimu Chářovská. S nimi je nyní na seznamu náhradních žadatelů.

„S výsledkem dotačního řízení nejsem právě spokojený, ale dal se předpokládat. Přetlak ze strany měst a obcí, které si uvědomují, že je třeba se důkladně připravit na možnost získání peněz z fondů Evropské unie, je obrovský. Bylo jasné, že kdyby uspěly tři nebo čtyři naše projekty, byl by to ohromný úspěch, uspěly pouze dva, ale i to je dobrý výsledek,“ uvedl místostarosta Bedřich Marek. Protože se Krnov nechtěl spoléhat pouze na krajské dotace, se stejnými projekty se uchází o dotace z fondů Evropského hospodářského společenství a Norska, kde byl vyhlášen podobný dotační program. „Zda s některým z projektů uspějeme, se dozvíme až v létě. S neúspěšnými projekty se pak budeme ucházet o dotace opět v příštím roce,“ dodal místostarosta.

Nyní se město Krnov zaměří na oba úspěšné projekty čističky a sběrných dvorů. Díky krajským dotacím může v obou případech urychlit zpracovávání projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro žádosti o další dotace z EU. Na vlastní investiční akci tyto dotace kraje nejsou určeny. Rekonstrukce ČOV má přispět k tomu, aby městská čistička byla schopná udržet kvalitu vypouštěných odpadních vod do toku řeky Opavy a splňovala zákonné normy, které mají vstoupit v platnost v roce 2015.