„Cílem našeho projektu je uspořádat během tohoto roku šest akcí, do kterých chceme zapojit co nejvíce našich spoluobčanů všech věkových kategorií. Máme zájem, aby v dnešní uspěchané době, kdy cítíme kolem sebe jenom napětí, naštvanost, kdy každý řeší jen své starosti a povinnosti a kdy smích a úsměv z tváří lidí pomalu a jistě ubývá, toto alespoň na chvilku změnit,“ vysvětlila za celý tým Kateřina Lašáková.

„Chtěla bych je pochválit, byli velmi úspěšní, vždyť ze sta podaných projektů vybrala odborná porota pouhých pět. S naší mládeží to asi přece jenom nebude tak špatné, jak se všeobecně tvrdí. Jsem příjemně potěšena a překvapena aktivitou mladých lidí, kteří mají zájem a chtějí něco dělat,“ vyjádřila se starostka Ryžoviště Eva Lašáková.

Peněz ale není nikdy dost, a tak obec Razová podpoří dobrý nápad mladých lidí také penězi z obecní pokladny. Mladí lidé uspořádají pro své spoluobčany, pro sousedy z vesnice třeba velikonoční den nebo Den Země, kdy budou uklízet nejen celou vesnici, ale i okolní lesy a potůčky. Určitým vyvrcholením, jakýmsi zlatým hřebem celoročního dění bude výlet do ZOO v Lešné.

Nynější projekt ale není první a jediný, na kterém se parta mladých podílela. Před časem už zaznamenala úspěch v programu Připoj se Nadace Make a Connection.

„Jsme parta mladých lidí, kterým je v průměru osmnáct let a většina z nás jsou členy Sboru dobrovolných hasičů, kde jsme se naučili kolektivní práci a společně jsme prožili mnoho hezkých chvil, na které dodnes vzpomínáme,“ doplnila Kateřina Lašáková.

Parta se stále schází, i když už se cesty jednotlivců rozešly. Někteří už pracují a ostatní dokončují přípravy na své profese na středních školách.

Ladislav Olejníček