Podle krnovského místostarosty Michala Brunclíka je důvodem tohoto kroku nedostatek ploch pro průmyslovou výrobu a sklady.

„Máme málo takových ploch a docela se potýkáme s tím, že v minulosti byly výrazně nadhodnoceny plochy na individuální bydlení. Nic nám nebrání prověřit, zda je taková změna realistická v dané lokalitě bez kolize s okolím," vysvětlil Brunclík potřebu zabývat se případnou změnou územního plánu.

Zastupitelstvo posouzení průmyslové výroby v lokalitě Chářovská schválilo jen pod podmínkou, že předpokládané náklady na změnu územního plánu ve výši 46 tisíc korun zaplatí ti, kdo ji iniciovali.

Jedná se o dva žadatele, z nichž každý musí zaplatit na účet města 23 tisíce korun dřív, než začnou práce na případné změně územního plánu. Žadatelé také předem předloží Městskému úřadu Krnov výsledek řízení, které posuzuje vliv jejich záměru na životní prostředí. (frk)