Za pomoci evropských dotací by zde měla vzniknout takzvaná regionální centra židovské kultury. Kritériem pro výběr těchto lokalit byla historická hodnota daných budov a také existence místních sdružení, která zde již vyvíjejí aktivity.

V Krnově už řadu let působí sdružení Krnovská synagoga, které zde organizuje vzdělávací i kulturní akce. Evropská unie má poskytnout peníze na opravu těchto památek. Podmínkou ministerstva kultury pro přidělení dotace totiž je, aby objekty opravené z peněz EU byly využívány širokou veřejností, například koncerty, literární večery a divadelní představení. Veškeré podmínky krnovská synagoga díky místnímu sdružení splňuje.

„V případě Krnova se uvažuje o vzniku vzdělávacího centra s jedním stálým zaměstnancem pod hlavičkou Židovského muzea v Praze. Cílem je vybudování profesionální expozice o kultuře a náboženství Židů a jejich dějinách v českém Slezsku se zaměřením na židovské kořalečnictví a významné osobnosti textilního průmyslu. Vzdělávacích projektů zaměřených na výchovu mládeže k toleranci by pak mohly využívat školy. Kulturní a vzdělávací středisko v Krnově je potřebné, protože o židovské kultuře v kraji neexistuje žádná stálá profesionální expozice. Například v Jihomoravském kraji je takových expozic téměř desítka,“ uvedl Pavel Kuča ze sdružení Krnovská synagoga.