Pro stavbu pravoslavného chrámu byla vytipována jako nejvhodnější lokalita plocha poblíž knihovny na křižovatce ulic Soukenická a náměstí Minoritů. Metropolita Kryštof navrhl, že by chrám mohl být zasvěcen sv. Mikuláši.

S myšlenkou postavit v Krnově pravoslavný chrám přišel předseda Asociace Řeckých obcí v České republice Christos Bialas z Krnova.

„S přáním, aby zde vznikl pravoslavný chrám, jsem byl osloven mnoha občany z naší oblasti. Generace mladých českých Řeků navštěvuje vlast svých rodičů a prarodičů a poznává kulturu i mentalitu spojenou Řeckem. Organizujeme tábory, na kterých děti jezdí do řeckých škol. Účastí se výuky, kterou zahájí ranní modlitba, jak je v Řecku zvykem. Návrat ke kořenům se projevuje velkým zájmem o křty dětí, svatby i poslední věci člověka. Roste také zájem o naše křesťanské svátky, ale chybí zde zázemí. Chrám, který nebude příliš velký - počítáme se stovkou míst - by jistě využili i jiné menšiny, například lidé z Volyně, Zakarpatské Ukrajiny a další,“ uvedl Christos Bialas. S tímto záměrem se Christos Bialas obrátil na metropolitu Kryštofa a ten mu přislíbil pomoc.

„Můžeme poskytnout našeho architekta a vyhlásit sbírku na stavbu chrámu. Nebude to první chrám, který bychom pomohli realizovat. Je výjimečný tím, že nás oslovili přímo lidé z Krnova. Připomíná mi to dobu v devátém století, když se naši předkové obrátili do Konstantinopole s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby v slovanské řeči a položili tak základy vlastní církve na Velké Moravě,“ řekl metropolita Kryštof.

Dodal, že pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku v poslední době zaznamenává příliv věřících. „Jsme jedinou církví, která za posledních sedmnáct let ztrojnásobila počet věřících, zatímco ostatní církve zaznamenávají odliv. Stali jsme se tak, co do počtu, třetí největší církví v České republice,“ upřesnil.

Vedení města je vybudování pravoslavného chrámu v Krnově nakloněno. „Myšlenka se nám líbí, protože chrám by obohatil kulturní a duchovní život města. O využití městského pozemku ale rozhodují zastupitelé. Aby mohli rozhodnout, musí vědět, jak chrám bude vypadat a co městu přinese,“ řekla starostka Renata Ramazanová.

Proto Řecká obec Krnov – město osloví architekta a nechá zpracovat studii, z které vyplyne i finanční náročnost stavby. Podle Christose Bialase by chrám v Krnově mohl stát do tří let.