Je skutečností, že místo nedoznalo změn od dob odchodu sovětských vojsk po převratu v roce 1989. „Díky dotačnímu titulu, zaměřenému specificky na bývalé vojenské areály, získáme peníze, na které bychom si jinde sáhli jen těžko,“ řekl bruntálský starosta Petr Rys.

Rekonstrukce přístupových cest už trvá několik týdnů. V rámci projektu vznikne dvě stě devadesát metrů nových chodníků a sedm set patnáct metrů dalších komunikací. Nejprve však je nutné odstranit chodníky staré, vystavěné před desítkami let z panelů. Ty spolu s podložím odstraňuje stavební firma těžkou technikou. Součástí chodníku má být pěší část, úsek pro cyklistiku a dráha pro in-line bruslení.

„Vyměněny budou dvě celodřevěné lávky přes místní potok, další jedna dřevěná lávka bude osazena nově,“ uvedl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Součástí změn jsou vegetační a parkové úpravy, regenerace patnácti set metrů čtverečních travních ploch a výsadba šedesáti javorů do aleje podél toku. Obyvatelé lokality získají také nové lavičky a odpadkové koše. Je na nich, jak se budou k vybavení chovat. Část z nich se vyjadřovala k rozsahu oprav a vylepšení ještě před začátkem prací.

S vedením města společně rozhodovali, kde co vznikne, a tak by mohli mít k majetku města lepší vztah. Práce mají být hotovy ještě do konce roku.