Výběrové řízení bylo vyhlášeno poté, když dosavadní vedoucí Jan Halfar z Krnova na tuto pozici z osobních důvodů rezignoval. Přihlásilo se devět uchazečů, ale z toho jen šest splnilo kvalifikační předpoklady.

Zatímco dosavadní vedoucí Jan Halfar zůstává i nadále zaměstnancem Správy CHKO, Michaela Pruknerová již byla jmenována do funkce vedoucí na základě výsledků výběrového řízení.

Michaela Pruknerová vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Jejím posledním pracovištěm byl Krajský úřad Olomouckého kraje, kde působila jako vedoucí odboru strategického rozvoje kraje. Michaela Pruknerová byla zároveň předsedkyní dozorčí rady společnosti Regionální letiště Přerov.

„Michaela Pruknerová prokázala během výběrového řízení potřebné znalosti a dovednosti. Jsem přesvědčen, že bude pokračovat v účinné ochraně jedinečné přírody Jeseníků v širší spolupráci s obcemi. Ochrana přírody totiž není dlouhodobě možná bez účasti lidí, kteří v Jeseníkách žijí, jezdí sem a mají je rádi,“ komentoval výsledek výběrového řízení František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.