Jedním z klientů je i Karel Lukeš, kterého veřejnost velmi dobře zná z laviček u centra Bruntálu. „Jsem tu velice spokojený,“ pochvaloval si Karel Lukeš. Nemá již problémy, se kterými se dříve potýkal jakožto obyvatel jedné z místních bytových jednotek.

Posláním střediska je pomoc a podpora obyvatelům, kteří se z mnoha různých důvodů ocitli bez vlastního přístřeší. Podle pracovníků domu je kapacita zařízení již téměř naplněna. A to i přesto, že venku panuje teplé počasí, při němž mnozí lidé bez domova rádi zůstávají pod širým nebem. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu OP RLZ a částečně také ze státního rozpočtu.

„Snažíme se poskytovat našim klientům podporu k vyřizování při uplatňování práv, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek,“ řekla sociální pracovnice azylového domu Milada Kahánková.

První a druhé patro budovy slouží jako azylový dům. Zaměřen je na osoby mužského pohlaví ve věku od osmnácti let. V prvním je místo pro dvaadvacet klientů. Ti bydlí v pokojích po dvou až třech. Druhé zahrnuje pět pokojů, určených pro samostatné bydlení. „Klienti na tomto patře žijí samostatně, každý má svůj pokoj. Jedná se o motivační efekt. Jsou to lidé, kteří se během pobytu v azylovém domě osamostatnili a řeší svou životní nepříznivou situaci se vší zodpovědnost. Mají například zaměstnání, jsou aktivní v hledání vlastního ubytování a podobně,“ dodal pracovník azylového domu Milan Glombíček.