„Právě jsem dočetla tvůj článek o nové cestičce do průmyslové zóny. Několikrát jsem tudy šla. Jsou tam ale zrádná místa. Jako chodec se vyhnu. Jako cyklista budu mít problém. Jako bruslař sebou seknu na zem," napsala čtenářka Jarmila Horáková. Jedna z garáží na okraji cesty má podle čtenářky odpad vody ze střechy vedený přímo na stezku.

Roh stavby je podemletý, vyplavený na cestu.

„Na několika místech je vyplavené bahno a kamínky od silnice. Konec stezky je na dolním okraji parkoviště u Osramu. Chceš-li se dostat na parkoviště, je tam natolik bujná vegetace, že není vidět auta jedoucí zleva. Kvůli nedostatečnému výhledu pro cyklisty a chodce to není bezpečné," uvedla Jarmila Horáková z Bruntálu, která dá raději přednost při vycházkách do průmyslové zóny rušné silnici před jak sama uvedla tankodromem chodníku.

Co říká zhotovitel

Cyklostezku stavěla místní firma. Její zástupce přiznal, že šířkové parametry jsou sice v souladu s normou, ale na spodní hranici. „Bohužel toto jako zhotovitel neumíme ovlivnit, neboť toto se řeší ve fázi přípravy projektu. A u toho jsou projekční kancelář a investor. Jako aktivní cyklista a tedy uživatel stezky se ztotožňuji s připomínkami a postřehy dotyčného člověka k této záležitosti," sdělil Marek Němec, obchodní ředitel společnosti Kareta.

Vyústění cesty u Osramu je dočasné. Investor právě jedná s vlastníkem přilehlých pozemků, aby stezka mohla být prodloužena k areálu firmy.

„Co se týká rozhledových úhlů, máme za to, že se jedná o běžnou údržbu zeleně, a ta je v gesci vlastníka. Naše společnost provedla odstranění všech křovin v souladu s projektovou dokumentací a i během realizace požadovala odstranění dalších křovin, což se také stalo," doplnil Marek Němec.

Reakce radnice

Mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek připomněl, že stezka je tak široká, jak to umožnily poměry. Dvoumetrová šířka odpovídá normě a město bohužel nemohlo projektovat ani stavět širší stezku, pokud nevlastnilo širší pozemek. „Nemůže ani vyvlastňovat a tak je dvoumetrová stezka, včetně samotného umístění, jedinou možnou variantou pro to, aby nějaká stezka do Osramu vůbec vedla," konstatoval Ondrášek.

Bez vstřícnosti Moravskoslezského kraje, který daroval původní silniční příkop městu, by stezka nemohla být nejen dvoumetrová, ale dokonce žádná. Jedná se o funkční kompromis. „A ano, vše za těchto okolností závisí na slušnosti a ohleduplnosti uživatelů," ujistil mluvčí Ondrášek, který se řadí mezi spokojené uživatele cyklostezky.

Pokud dochází ke splavování zeminy při nárazových deštích, je to podle mluvčího způsobeno tím, že břehy ještě nestačily zarůst trávou a zpevnit se travním drnem. Obecně špatné poměry s vodou v určitých místech nemůže stezka sama o sobě vylepšit ani zhoršit.

Stezka se bude průběžně i zametat, červenec je však stále ještě dobou, kdy lze čekat přívalové deště.

„Stezka je ukončena tam, kde to opět umožnily majetkové poměry. Snahou bude stezku v budoucnu prodloužit. Bujná vegetace bránící v rozhledových poměrech je záležitostí vlastníka, kterým je Správa silnic Moravskoslezského kraje," dodal mluvčí bruntálské radnice.