Snad každý student se setkal s biologickou, chemickou nebo matematickou olympiádou a mnozí z nás sentimentálně opatrují medaile z dětských, táborových nebo školních olympiád. Pojmy „olympijský" a „olympiáda" se běžně objevují v názvech nejrůznějších soutěží.

Organizátoři si často ani neuvědomují, že k užití těchto slov potřebují souhlas Českého olympijského výboru.

Tradice Vidlácké olympiády v USA

Američtí vidláci jako parodii na olympijské hry v Atlantě začali pořádat recesistické klání Redneck Games, což se v českých médiích už patnáct let překládá jako Vidlácká olympiáda. Dokonce se pod názvem Vidlácká olympiáda u nás prodává počítačová hra, která byla podle Redneck Games vytvořena.

Tato americká recese plná kuriózních disciplín, jako je plivání melounových semínek do dálky, skok do bahna, zápas s prasetem nebo hod záchodovým prkénkem, inspirovala lichnovské Muzeum vidlí, které letos v půlce června uspořádalo I. vidlácké olympijské hry v České republice.

Kupodivu proti tomuto názvu neprotestují američtí pořadatelé originálních Redneck Games, ale ozvala se Česká olympijská a. s. jako zástupce Českého olympijského výboru.

Mezi Lichnovem a Londýnem

Zdá se, že lichnovští vidláci budou nuceni přepisovat vlastní historii a zpětně svou akci přejmenovat na I. Vidlácké hry. Pět dní před zahájením Letních olympijských her 2012 v Londýně a 35 dní po konání I. Vidláckých olympijských her dorazil do Lichnova doporučený dopis, ve kterém Česká olympijská a. s. Muzeum vidlí důrazně upozorňuje na nelegální užívání olympijské symboliky, konkrétně slova „olympijský" a „olympiáda", které jsou registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví.

„Od počátku bylo jasné, že jsou to hlavně vidlácké hry. Označení olympijské bylo použito s nadsázkou a s ohledem na to, že se shodou okolností konají zrovna v olympijském roce. Upozornění České olympijské a. s. respektujeme a naši symboliku upravujeme. Naše vidlácké olympioniky již budeme nazývat výhradně borci. Název našeho vidláckého klání rádi zkrátíme na Vidlácké hry a zakázané slovo olympijské z názvu škrtáme," uvedl zakladatel lichnovského Muzea vidlí Jan Gemela, který doufá, že slova vidlák, vidláctví a vidlácké zůstanou volně šiřitelné a přístupné všemu lidu.

Muzeum vidlí nepočítá s tím, že by si nechalo vidláctví po vzoru olympijského výboru patentovat na Úřadu průmyslového vlastnictví, ani další odvozená slova, která jsou pro něj životně důležitá.

Český olympijský vlajkonoš, badmintonista Petr Koukal, se od vidláctví dokonce výslovně distancoval. Když Koukal komentoval komickou módní kolekci pro českou olympijskou reprezentaci, která bude na slavnostním zahájení her v deštivém Londýně pochodovat v holínkách, zhodnotil ji slovy: „O vidláctví se zde vůbec nejedná!"

„Jak je to s houbařskými olympiádami, matematickými olympiádami a podobně? Pokud se jedná o ryze nevýdělečný projekt, kde není prezentován žádný komerční partner, je možné svolení k užití symbolik udělit. Je však o něj třeba zažádat a obdržet ho v písemné formě před realizací projektu od Českého olympijského výboru, jinak se jedná o neoprávněné užívání olympijské symboliky," vysvětluje Česká olympijská a.s. na webu olympic.cz. Využívá toho, že stejnojmenná kapela Petra Jandy ani desítky hotelů Olympic si toto slovo nenechaly zaregistrovat.

GLOSA: Olympiáda, vidláci a fenomén redneck

Redneck, doslova „rudý zátylek", je v angličtině výraz pro bělošského venkovana z nižších sociálních vrstev, který má od práce na poli krk opálený do červena. Do češtiny se redneck překládá jako buran nebo vidlák. Přestože šlo původně o hanlivé označení či nadávku, postupně se začali mnozí američtí vidláci ke svému rudému zátylku hrdě hlásit. Tak se zrodil fenomén redneck.

Na Internetu najdeme miliony odkazů na recesistické hry Redneck Games nebo Redceck olympics, které se do češtiny překládají jako Vidlácká olympiáda. Američtí vidláci při nich skáčou do bahna, hážou záchodovým prkénkem, plivou pecky do dálky nebo honí prase. Tyto vidlácké olympiády se v USA začaly masověji šířit před patnácti lety jako bláznivá parodie olympijských her v Atlantě.

Přestože Redneck olympics si v Americe našly mnohatisícové publikum, objevují se v televizi, vznikají podle nich suvenýry i počítačové hry a šíří se do dalších zemí, mezinárodní olympijské hnutí nad touto dětinskou zábavou dosud velkoryse přivíralo oči. Jako první proti fenoménu Redneck olympics oficiálně zakročil až Český olympijský výbor.

Podobně jako se američtí zakladatelé redneck hnutí hrdě přihlásili ke svým rudým zátylkům, začali čeští vidláci sebevědomě vystrkovat na odiv své vidle. Letos Muzeum vidlí v Lichnově po vzoru amerických Redceck olympics uspořádalo I. Vidlácké olympijské hry, na kterých zápolilo 25 borců ve sběru kobylinců a v hodu vidlemi i balíky slámy. Český olympijský výbor pověřil Českou olympijskou a.s., aby proti vidlácké olympiádě v Lichnově zakročila a důrazně připomněla vidlákům, že slova „olympiáda" a „olympijský" jsou registrována na Úřadu průmyslového vlastnictví.

Doporučený dopis Českého olympijského výboru do Lichnova doručila Česká pošta, oficiální partner Letních olympijských her (LOH) v Londýně. Přivezla ho automobilem Škoda, který vyrobil oficiální partner LOH, a pak listonoška zazvonila u dveří Muzea vidlí díky elektřině, kterou do sítě dodal další z partnerů LOH.

Ve čtvrtek o vztahu olympioniků a vidláků v Lichnově natáčela reportáž Česká televize, partner LOH. Čeští olympionici oznámili svůj záměr zúčastnit se zahajovacího ceremoniálu LOH v Londýně v holínkách, které až dosud byly výhradně atributem vidlácké redneck módy. Nemohu se zbavit dojmu, že právě stojím u zrodu velké konspirační teorie.

Nebo že by Pánbůh někomu nadělil víc sportovního talentu než smyslu pro humor?