Prestižní ocenění získala Správa silnic Moravskoslezského kraje. Most přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem nechala postavit na místě původního mostu, který už byl ve špatném technickém stavu.

Původní most byl v těchto místech postaven v roce 1962. Povrch komunikace pokrývala dlažba ze žulových kostek. Spárami mezi kostkami zatékalo na mostní opěry, takže beton byl provlhlý a postupně degradoval. 

„Jeho technický stav byl špatný, nižší byla i jeho zatížitelnost. Nový most je jednopolový obloukový s dolní mostovkou. Jeho výstavbou se zvětšila také rezerva pro průtok stoleté vody. Nové jsou i chodníky a veřejné osvětlení,“ dodal ředitel Správy silnic MSK Tomáš Böhm, který ocenění za stavbu osobně převzal.

Přímo v centru Krnova 12. června 2023 utichl provoz mezi dvěma kruhovými objezdy. Uzavírku si vyžádala generální oprava potrubí teplárenské společnosti Veolia Energie.
Centrem Krnova neprojedete. Silnici uzavřel výkop

Stavba silnice II/445 spojená s rekonstrukcí mostu 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem byla oceněna v kategorii Silniční a dálniční stavby do 50 milionů korun.

„Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť o délce 2752 kilometrů s 1142 mosty. Stará se o ni příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje se 450 zaměstnanci a šesti provozními středisky. Na starosti mají přípravu a realizaci modernizací a rekonstrukcí dopravních staveb včetně mostů, stavební dozor a podílí se na tvorbě resortních dopravních koncepcí a investičních strategií. Jsou to profesionálové na svém místě a jsem rád, že získali ocenění ve velké konkurenci,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.