Vždy 21. března se na zdejším mostě setkávají obyvatelé obou obcí, které rozděluje hraniční čára. Zatímco měly tyto schůzky v prvních letech konání chuť zakázaného ovoce, dnes se jedná o tradiční setkání, kterého se zúčastňují všechny generace.

„Program letošního Vítání jara a zahánění Moreny začíná ve čtvrtek 21. března v 10 hodin u hraničního přechodu. Sejdou se tady děti z mateřské a základní školy v Úvalně s dětmi základní školy a gymnázia z polských Branic. Protože jsou někteří účastníci příliš malí a takovou vzdálenost by neušli, vypravujeme pro děti z mateřské školy autobus. V něm často svezeme i nejednoho seniora z naší obce, který si tuto akci nechce nechat ujít," řekla vedoucí mateřské školy v Úvalně Jitka Glombová.

Tato společná česko-polská oslava jara bývá každý rok doplněna také občerstvením a horkým čajem pro zahřátí. V posledních letech bývá vyšší účast z polské strany řeky. Potkáte zde desítky dětí ve věku od 6 let až do maturitních ročníků z místního gymnázia.

Z Úvalna se letos zúčastní kolem sedmdesáti dětí ve věku od 3 do 11 let.

Než nastane vítání jara, musí nejdříve proběhnout vynášení zimy. Ta je symbolicky vytvořena jako slaměná figura, která má na sobě ženské oblečení, pentle, korále a různé ozdoby. Tento symbol zimy a smrti má mnoho jmen, jako například Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt nebo Smrtka.

„Zastihli jste mě v okamžiku, kdy právě jednu takovou Morenu dodělávám. Nemám čas, abych ji připravila najednou, a tak mi to trvá trochu déle, než je hotová. Při slavnosti Vítání jara pak tuto Morenu zapálíme a hodíme do řeky. Předtím však ještě zatancují menší děti lidové tance a ty větší se většinou pochlubí moderními tanci. Obě strany si navzájem předvedeme Moreny, pochlubíme se a odhadujeme která je nejhezčí. Pak je zapálíme a hodíme z mostu do řeky. Na přilehlé louce jsou zapáleny vatry a v nich všechny Moreny definitivně shoří," řekla Glombová, která se zúčastnila již mnoha předchozích ročníků.

Jak sama vzpomíná, zažila povodně, mráz, sněžení, jarní sluníčko i deštivé rozmary počasí. Ale asi nejpodivnější bylo vítání jara v době výskytu onemocnění slintavky a kulhavky, kdy účastníci z obou obcí stáli každý na jiné straně řeky a nebylo možné překročit hranice.

Anna Dohnalová