Krnovská pobočka Klubu českých turistů se rozhodla zapojit do celostátní akce Ukliďme Česko.

Turisté vyrazili na výlet do Krásných Louček podívat se, jak vypadá zaniklý hřbitov na jaře, když rozkvetou zplanělé narcisy, a současně přiložit ruku k dílu při úklidu a likvidaci náletových dřevin.

Čeští turisté pracovali mezi náhrobky po boku pěti německých dobrovolníků, kteří přijeli na workcamp spolku Omnium.

Do práce na hřbitově se zapojila také folkloristka a etnoložka Zuzana Finger, která dokumentuje kulturní tradice sudetských Němců.

Mapuje nejen slezský jesenický dialekt němčiny, ale také lidové kroje, hudbu, tanec a orální historii, které byly s naším regionem spjaty až do odsunu.

„Němečtí dobrovolníci, kteří přijeli do Krásných Louček, jsou většinou zájemci o genealogii, kteří při sestavování rodokmenu zjistili, že jejich předkové žili na Krnovsku. Našli o svých předcích řadu informací, takže chtěli poznat i region, který byl pro ně domovem,“ uvedla Zuzana Finger.

Němečtí účastníci workcampu doufají, že s trochou štěstí na Krnovsku najdou i hroby zesnulých, jejichž jména a příbuzné už znají.

„Zájem o genealogii se zvyšuje díky digitalizaci českých archivů, do kterých dnes může nahlížet každý, kdo má internet. Digitalizace tady pokročila mnohem dál než třeba Polsku,“ uvedla Zuzana Finger, pro kterou byla práce na hřbitově vítanou příležitostí odskočit si z kanceláře do jarní přírody.

Zuzana Finger se narodila v Československu, ale dnes žije a pracuje v Mnichově. Prostřednictvím sudetoněmeckých krajanských sdružení pomáhá rozvíjet spolupráci mezi dnešními a původními obyvateli pohraničí.

Cení si českých organizací, které pečují o odkaz sudetoněmecké kultury podobně podobě jako Omnium o hřbitov v Krásných Loučkách a o kapličku v Pelhřimovech. Omnium vlastní i barokní sýpku ve Slezských Rudolticích.

MĚSTO PRODALO HŘBITOV LEVNĚ

Přestože na zaniklém hřbitově Krásné Loučky v sousedství starých německých hrobů jsou i mladší pomníky z poválečné doby s českými jmény, podle územního plánu tento pozemek již není veřejným pohřebištěm, ale plochou zeleně.

Prodej hřbitova za pouhých tisíc korun zdůvodnilo zastupitelstvo tím, že spolek Omnium zaměřený na obnovu památek bude pro hřbitov lepším vlastníkem, než bylo město Krnov.

OMNIUM DOKAZUJE, ŽE UMÍ PEČOVAT O HISTORII

„Město nemělo důvody v Krásných Loučkách investovat do oprav hřbitovní kaple a do údržby. Spolek Omnium se stará o celou řadu drobných historických staveb a církevních i necírkevních památek. Soustřeďuje se zejména na ty, které jsou ve špatném stavu a umí získat různé dotační tituly. Jsme na základě dobrých zkušeností z celé České republiky přesvědčeni, že na hřbitově v Krásných Loučkách zajistí nejen běžnou údržbu pietního místa, ale i obnovu hřbitovní kaple,“ vysvětlil místostarosta Krnova Michal Brunclík zastupitelům, proč změna vlastníka hřbitovu Krásné Loučky prospěje.

OBNOVENÍ POHŘBŮ ZDE NEPLÁNUJÍ, JEN PIETU

„Chceme se ucházet o prostředky na uvedení pohřebiště do důstojného stavu. Obnovení pohřbů ale neplánujeme. Chceme bývalý hřbitov jen upravit, aby jeho stav odpovídal pietnímu místu,“ vysvětlil mluvčí spolku Omnium Jakub Děd, který se také v Krásných Loučkách s chutí zapojil do práce.