„Jednalo se zejména o stavební suť vysypanou nelegálně mimo zastavěnou část města. Apelujeme na veřejnost, aby k likvidaci odpadu, který není možno uložit do běžných kontejnerů, využívala služeb recyklačního dvora v Polní ulici v Bruntále,“ uvedl ředitel Městské policie Bruntál Pavel Petr.