Ale přesto Krnované dál budou mít k dispozici téměř nejlevnější a nejkvalitnější vodou v České republice. Zdražení bylo nevyhnutelné kvůli růstu cen energií, pohonných hmot, materiálů, mezd, ale to zasáhlo všechna města a obce. Ostatní zdražují vodu přibližně stejným tempem jako Krnov. Nová cena bude 67 korun. Proč má vlastně Krnov nejlevnější vodu?

V Krnově první sníh napadl 17. listopadu 2022.
První sníh na Krnovsku a Bruntálsku padal v noci na 17. listopadu 2022

Starosta Krnova Tomáš Hradil vysvětlil veřejnosti tajemství levné vody jako host rádia Impuls. „Podařilo se nám od začátku krnovské vodovody a kanalizace udržet v majetku města. Neprodali jsme je, neprivatizovali, ovládáme je. Hospodaříme si sami a to je ten důvod, proč máme levnou vodu. Není naším cílem mít za každou cenu nejlevnější vodu v republice, ale chceme ji mít pořád levnou. Zároveň si klademe za cíl neustále investovat do infrastruktury. Například rozšiřujeme kanalizační síť. Aktuálně máme velký projekt s místní části Ježník a chystáme se z výnosů, které máme z prodeje vody, investovat dál,“ uvedl starosta Hradil.

Kromě dobrého hospodaření jsou dalším důvodem levné vody optimální přírodní podmínky. Kromě vydatného hlavního prameniště Zlatá Opavice má Krnov další záložní zdroje vody v Kostelci a u Červeného Dvora.

Průměrný Krnovan si připlatí 300 korun ročně

Společnost Krnovské vodovody a kanalizace (KVAK) spočítala, že v roce 2023 jí kvůli růstu cen energií, pohonných hmot, materiálů, mezd, oprav a odvozu kalů stoupnou náklady o více než jedenáct milionů korun. Aby byla schopná i nadále zajistit bezporuchovou dodávku pitné vody a zaručit bezproblémové fungování kanalizace a čistírny odpadních vod, musí zvýšit ceny vodného a stočného.

Paní Hildegarda Zebišová (za svobodna Passatová) se narodila v Krnově 10. listopadu 1919. Ke 103 marozeninám jí přišla popřát místostarostka Krnova Monika Dudová.
Paní Hildegarda oslavila v rodném Krnově 103 let

„Oproti současnosti se cena vodného zvýší o šest korun a stočné vzroste o čtyři koruny, což jsou ceny bez DPH. Při průměrné roční spotřebě obyvatele města, která je kolem 30 kubíků, se náklady na jednotlivce zvýší asi o 300 korun za rok,“ představil základní kalkulaci jednatel společnosti KVAK Libor Staněk. Zatímco v letošním roce cena vodného a stočného s DPH v Krnově činila 56,10 korun za metr krychlový, průměrná cena vody v České republice je nyní kolem 98 korun za kubík.

Šetřit s vodou bez ohledu na cenu

Do ceny roku 2023 se promítl především nárůst nákladů na nákup elektrické energie a plynu o osm milionů korun. „Pomohlo nám zastropování cen. Kdyby k tomu nedošlo, mohly by tyto náklady meziročně narůst až o 15 milionů korun,“ vysvětlil jednatel. Zvýšení ceny zohledňuje také snížení odběru vody. Pokud domácnosti a průmyslové podniky kvůli úsporám spotřebují méně vody, zisk vodáren bude nižší, ale náklady na provoz vodovodu a kanalizace zůstanou stejné.

„Do jisté míry je to tak, že nižší spotřeba neznamená nižší cena, ale myšlenka, že pak nemá cenu šetřit vodou je až hloupá, protože v posledních letech nás trápí obrovské sucho. Řada měst chystá krizové scénáře nejen na povodně, ale i na sucho. Myslet si, že máme vody dost, takže s ní šetřit nemusíme, považuji za bláznovství,“ komentoval sto starosta Hradil na Impulsu.

Budoucnost? Bioplyn a fotovoltaika

V souvislosti s růstem cen energií se chce KVAK v příštím roce zaměřit na zvýšení energetické soběstačnosti. Ve spolupráci s městem plánuje osadit fotovoltaické panely na objekt úpravny vody a správní budovy čistírny odpadních vod. 

Krnov plánuje budování fotovoltaických elektráren také na čističce odpadních vod a na Prameništi Zlatá Opavice, říjen 2022
Krnov jede: plánuje fotovoltaické elektrárny i virtuální realitu a jiné projekty

„Tento záměr je součástí projektu města. To už zajišťuje projektovou dokumentaci a podání žádosti o dotaci. Mezi další plánovaná úsporná opatření lze zařadit také navýšení produkce bioplynu na čistírně odpadních vod a možnou výstavbu solární sušárny, která sníží množství produkovaného kalu,“ uzavřel jednatel Staněk.

K TÉMATU

Krnovské vodovody a kanalizace jsou obchodní společností města Krnova. Společnost byla založena v lednu 1994 v rámci druhé vlny privatizace. Státní podnik Vodovody a kanalizace Bruntál tehdy vyhověl žádosti města Krnova a převedl mu bezúplatně infrastrukturní majetek v pořizovací ceně 153 milionů korun.