„Společenskou odpovědnost vnímám jako konání spravedlnosti ke všemu, všem, včetně sebe, kdy člověk vyváží všechny stránky svého konání a učiní něco navíc," řekl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Dobrovolnické centrum Slezské diakonie se soutěže zúčastnilo již počtvrté.

„Snažíme se podporovat začlenění lidí se zdravotním či sociálním znevýhodněním do běžného života. Lidé se zdravotním postižením mají díky dobrovolníkům možnost zapojovat se mezi ostatní, mohou navštěvovat různé kulturní, společenské akce, využívat běžně dostupných služeb zajít si do knihovny, kavárny, bazénu a podobně," vysvětlila Veronika Židková, koordinátorka Dobrovolnického centra Slezské diakonie v Krnově.

Dobrovolníci jsou prospěšní v těch oblastech, které klient sám nezvládne, pomáhají například s manipulací s kompenzační pomůckou, orientací nebo pomáhají překonávat strach v kontaktu s lidmi. „Dobrovolník má prostor si s klientem povídat, vyslechnout ho, předčítat mu z knih, hrát hry a přitom mu dávají najevo, že je pro někoho důležitý, že někoho zajímá," popsala přínos dobrovolnické práce Veronika Žídková.

Čestné uznání obdrželo Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově také za to, že se věnuje osvětové činnosti, pořádá exkurze v sociálních službách, besedy nebo výstavy. 1. dubna pracovníci centra zorganizovali na náměstí v Krnově „Modrý den" na podporu lidí s autismem.

Kromě Krnova působí dobrovolníci centra také ve Městě Albrechticích a v Osoblaze.

Gabriela Mathiasová