Krnovská voda je známá tím, že se z ní vyrábí nápoj Kofola a že je mimořádně levná. Od ledna se v Krnově vodné zvyšuje o dvě koruny a o korunu vyšší bude i cena stočného.

Jak uvedl jednatel Krnovských vodovodů a kanalizací (KVaK) Libor Staněk, k navýšení ceny vodného společnost přistoupila zejména z důvodu rostoucích cen energií a také kvůli deficitu obnovy vodovodní sítě ve městě.

„V minulých letech bylo těžiště prací zaměřeno zejména na obnovu kanalizačních sítí a modernizaci čistírny odpadních vod, a byť se realizovaly i velké investiční akce, jako rekonstrukce výtlačného řadu k vodojemu na Bezručově vrchu nebo nový vodovod v ulici Gorkého, pořád není objem financí na obnovu dostatečný,“ vysvětlil tvorbu ceny Libor Staněk.

Společnost KVaK ve spolupráci s městem plánuje další investiční akce. Například výměnu výtlačného řadu k vodojemu Krásné Loučky, nové vodovody v ulicích Mikulášské, Albrechtické nebo Opavské, a také přeložku přemostění vodovodu přes řeku Opavu v Kostelci.

„Na zvýšení ceny stočného má vliv závazek dodržovat cenový vývoj, ke kterému se zavázalo město Krnov, jako příjemce dotace na modernizaci čistírny odpadních vod,“ vysvětlil jednatel s tím, že tato povinnost skončí v roce 2021. Navzdory navýšení ceny zůstává vodné a stočné pro obyvatele Krnova příznivé. Průměrná cena vody v České republice je totiž kolem 70 korun.